Atlas of the Coleoptera of Finland / Suomen kovakuoriaisatlas / Atlas över Finlands skalbaggar

Persons in charge / vastuuhenkilöt / ansvarspersoner: Tom Clayhills, Eero Helve, Esko Hyvärinen, Seppo Karjalainen; Sampsa Malmberg, Ilpo Mannerkoski, Petri Martikainen, Jaakko Mattila, Jyrki Muona, Mikko Pentinsaari, Pertti Rassi, Ilpo Rutanen, Juha Salokannel, Juha Siitonen, Hans Silfverberg, Heli Vainio

Maps / Kartat / Kartor © A.Albrecht (FMNH) / V. Rinne (ZMT) / Coleoptera Expert Group
Updated / Päivitetty / Uppdaterad: 18.2.2020

Havaintotietoja on saatu kovakuoriaistyöryhmän jäsenten omien havaintotietokantojen ja muistiinpanojen lisäksi myös useilta harrastajilta ja tutkijoilta sekä museoiden kokoelmista. Havaintoja on saatu lisäksi myös kolmesta eri havaintorekisteristä:

Tällä sivustolla käytetty nimistö noudattelee lajitietokeskuksen julkaisemaa Suomen kovakuoriaisten lajiluetteloa (Mattila, J., Muona, J., Clayhills, T., Helve, E., Hyvärinen, E., Karjalainen, S., Malmberg, S., Mannerkoski, I., Martikainen, P., Rassi, P. & Vainio, H. 2020: Coleoptera, kovakuoriaiset. – Julkaisussa: Suomen Lajitietokeskus 2020: Lajiluettelo 2019. Suomen Lajitietokeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, Helsinki.) muutamin poikkeuksin. Poikkeukset ovat Adalia bipunctata jonka kohdalla esitetään kartat kummankin alalajin tarkkuudella sekä lajipari Negastrius arenicola ja N. pulchella, joiden kohdalla esitetään (määritysepäselvyyksien vuoksi) toistaiseksi vain molempien lajien yhdistetty kartta. Lajitietokeskuksen julkaisema lajiluettelo löytyy osoitteesta: https://laji.fi/theme/checklist

Muutaman lajin kohdalla levinneisyystiedot ovat vielä pahasti keskeneräiset, jonka vuoksi kartalla esiintyy havaintotäplien lisäksi ”ojankaivajamerkki” Under construction

Species lists of the squares / Ruutujen lajilistat / Artlistor av rutorna

MAP SYMBOLS

Dot colours: (According to the last record year: the paler, the older)

White< 1901 or year unknown
Red 1901-1959
Green 1960-1999
Blue 2000-

PHENOLOGY GRAPH

Height steps: (number of records)
1, 2, 3-4, 5-8, 9-16, 17-32, 33-64, 65-128, 129-

KARTTASYMBOLIT

Täplien väri: (Viimeisen havaintovuoden mukaan, vanhemmat vaaleampia)

Valkoinen < 1901 tai vuosi tuntematon
Punainen 1901-1959
Vihreä 1960-1999
Sininen 2000-

FENOLOGIAYMPYRÄ

Pylväiden korkeus: (havaintomäärän mukaan)
1, 2, 3-4, 5-8, 9-16, 17-32, 33-64, 65-128, 129-

KARTSYMBOLER

Prickarnas färg: (Enligt senaste observationsår: ju blekare, desto äldre)

Vit < 1901 eller år okänt
Röd 1901-1959
Grön 1960-1999
Blå 2000-

FENOLOGIDIAGRAM

Staplarnas höjd: (antal observationer)
1, 2, 3-4, 5-8, 9-16, 17-32, 33-64, 65-128, 129-

  Tot. / Yht. < 1960 1960 - 99 2000 -
Species
Laji
Art
Squares
Ruutuja
Rutor
Records
Havaintoja
Observationer
Squares
Ruutuja
Rutor
Records
Havaintoja
Observationer
Squares
Ruutuja
Rutor
Records
Havaintoja
Observationer
Squares
Ruutuja
Rutor
Records
Havaintoja
Observationer
Coleoptera - all species / kaikki lajit / alla arter 2891 1068569 1097 67249 1939 286944 2397 714376
MYXOPHAGA                
SPHAERIUSOIDEA                
Sphaeriusidae                
Sphaerius acaroides Waltl, 1838 0 3 0 3 0 0 0 0
ADEPHAGA                
CARABOIDEA                
Gyrinidae                
Gyrininae                
Gyrinus minutus Fabricius, 1798 147 268 18 19 75 129 64 120
Gyrinus opacus Sahlberg, 1819 111 210 15 17 65 134 35 59
Gyrinus aeratus Stephens, 1835 177 452 19 24 81 238 81 190
Gyrinus pullatus Zaitzev, 1908 51 144 3 3 33 115 15 26
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 93 214 12 14 49 131 39 69
Gyrinus distinctus Aubé, 1838 33 57 7 7 18 37 9 13
Gyrinus suffriani Scriba, 1855 5 12 0 0 4 10 1 2
Gyrinus natator (Linnaeus, 1758) 110 201 9 9 61 94 48 98
Gyrinus substriatus Stephens, 1828 147 360 15 16 72 192 80 152
Gyrinus paykulli Ochs, 1927 63 133 11 12 33 86 21 35
Orectochilinae                
Orectochilus villosus (Müller, 1776) 159 1054 5 15 10 46 150 993
Haliplidae                
Brychius elevatus (Panzer, 1793) 43 117 1 14 13 30 32 73
Haliplus flavicollis Sturm, 1834 25 71 2 7 13 42 11 22
Haliplus fulvus (Fabricius, 1801) 88 251 6 28 44 131 44 92
Haliplus variegatus Sturm, 1834 4 39 0 2 3 14 3 23
Haliplus confinis Stephens, 1828 38 133 3 16 23 57 17 60
Haliplus varius Nicolai, 1822 3 6 1 1 2 5 0 0
Haliplus obliquus (Fabricius, 1787) 5 8 1 4 4 4 0 0
Haliplus furcatus Seidlitz, 1887 0 1 0 1 0 0 0 0
Haliplus fulvicollis Erichson, 1837 1 3 0 2 1 1 0 0
Haliplus fluviatilis Aubé, 1836 5 25 0 3 1 3 4 19
Haliplus lineolatus Mannerheim, 1844 43 144 5 22 25 78 20 44
Haliplus interjectus Lindberg, 1937 7 27 0 3 3 16 4 8
Haliplus sibiricus Motschulsky, 1860 11 49 4 7 4 14 4 28
Haliplus ruficollis (DeGeer, 1774) 123 310 6 33 64 166 71 111
Haliplus heydeni Wehncke, 1875 54 123 0 10 32 61 24 52
Haliplus immaculatus Gerhardt, 1877 63 191 3 9 41 128 26 54
Trachypachidae                
Trachypachus zetterstedtii (Gyllenhal, 1827) 12 26 0 0 3 6 10 20
Noteridae                
Noterus clavicornis (DeGeer, 1774) 42 122 2 5 16 38 32 79
Noterus crassicornis (Müller, 1776) 119 293 1 16 46 113 85 164
Dytiscidae                
Copelatinae                
Liopterus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) 0 1 0 1 0 0 0 0
Laccophilinae                
Laccophilus hyalinus (DeGeer, 1774) 25 113 1 7 10 42 14 64
Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) 51 142 0 5 26 81 30 56
Laccophilus biguttatus Kirby, 1837 1 4 0 3 0 0 1 1
Laccophilus poecilus Klug, 1834 1 30 0 0 0 0 1 30
Hydroporinae                
Laccornis oblongus (Stephens, 1835) 21 32 0 7 10 12 12 13
Bidessus unistriatus (Goeze, 1777) 14 92 1 4 10 78 6 10
Bidessus grossepunctatus Vorbringer, 1907 32 139 3 9 11 52 20 78
Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792) 71 208 2 9 39 116 39 83
Hydroglyphus hamulatus (Gyllenhal, 1813) 21 84 13 32 7 41 5 11
Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761) 107 253 2 16 48 108 70 129
Clemnius decoratus (Gyllenhal, 1810)
= Hygrotus decoratus
52 168 0 7 18 88 41 73
Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777) 173 390 4 18 99 202 91 170
Hygrotus versicolor (Schaller, 1783) 74 181 3 17 41 110 34 54
Hygrotus quinquelineatus (Zetterstedt, 1828) 47 153 6 18 21 84 23 51
Hygrotus polonicus (Aubé, 1842) 1 1 0 0 1 1 0 0
Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783) 95 277 2 17 56 134 51 126
Hygrotus parallelogrammus (Ahrens, 1812) 4 80 0 0 2 44 4 36
Hygrotus novemlineatus (Stephens, 1829) 32 116 6 17 17 31 11 68
Hygrotus marklini (Gyllenhal, 1813) 18 128 2 7 11 19 7 102
Hygrotus nigrolineatus (Steven, 1808) 1 1 0 0 1 1 0 0
Hydroporus nigrita (Fabricius, 1792) 140 298 9 27 92 179 51 92
Hydroporus brevis F.Sahlberg, 1834 22 76 6 18 4 18 15 40
Hydroporus acutangulus Thomson, 1856 24 73 3 7 14 57 8 9
Hydroporus discretus Fairmaire, 1859 21 46 0 9 15 29 6 8
Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1808) 28 74 2 7 19 43 14 24
Hydroporus fuscipennis Schaum, 1868 46 84 4 19 31 40 13 25
Hydroporus planus (Fabricius, 1782) 75 178 6 15 52 121 25 42
Hydroporus obscurus Sturm, 1835 168 346 9 27 97 203 74 116
Hydroporus elongatulus Sturm, 1835 3 4 2 3 1 1 0 0
Hydroporus semenowi Jakowlew, 1897 10 16 5 5 3 8 2 3
Hydroporus geniculatus Thomson, 1854 63 166 2 7 31 86 35 73
Hydroporus nigellus Mannerheim, 1853 21 55 1 1 12 38 8 16
Hydroporus submuticus Thomson, 1874 8 18 2 5 1 2 5 11
Hydroporus notabilis LeConte, 1850 25 73 5 12 9 29 13 32
Hydroporus erythrocephalus (Linnaeus, 1758) 183 404 11 30 109 235 79 139
Hydroporus rufifrons (Müller, 1776) 50 144 6 20 30 90 17 34
Hydroporus scalesianus Stephens, 1828 37 80 1 4 18 37 22 39
Hydroporus angustatus Sturm, 1835 112 234 1 15 46 113 72 106
Hydroporus lapponum (Gyllenhal, 1808) 30 130 5 6 14 43 18 81
Hydroporus puberulus LeConte, 1850 10 22 0 4 8 16 2 2
Hydroporus glabriusculus Aubé, 1838 23 51 2 13 6 8 15 30
Hydroporus umbrosus (Gyllenhal, 1808) 163 338 5 24 82 196 86 118
Hydroporus morio Aubé, 1838 107 281 9 28 57 168 50 85
Hydroporus tristis (Paykull, 1798) 223 462 13 44 100 198 132 220
Hydroporus gyllenhalii Schiødte, 1841 7 26 2 4 5 10 2 12
Hydroporus notatus Sturm, 1835 4 13 1 3 1 1 2 9
Hydroporus incognitus Sharp, 1869 160 361 5 17 73 138 97 206
Hydroporus striola (Gyllenhal, 1826) 150 287 9 34 69 142 82 111
Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761) 206 523 19 34 102 310 100 179
Hydroporus neglectus Schaum, 1845 50 84 2 12 23 33 30 39
Hydroporus melanarius Sturm, 1835 135 282 17 41 76 153 56 88
Hydroporus longicornis Sharp, 1871 30 60 1 12 15 24 16 24
Hydroporus memnonius Nicolai, 1822 67 133 3 13 35 60 34 60
Hydroporus sahlbergi (Nilsson, 2001) 11 46 3 3 4 8 4 35
Hydroporus dorsalis (Fabricius, 1787)
= Suphrodytes dorsalis
78 183 3 14 26 68 55 101
Hydroporus figuratus (Gyllenhal, 1826)
= Suphrodytes figuratus
6 19 4 16 1 2 1 1
Porhydrus lineatus (Fabricius, 1775) 102 262 1 14 56 157 54 91
Graptodytes granularis (Linnaeus, 1767) 31 115 6 16 12 41 16 58
Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835) 8 16 6 14 2 2 0 0
Graptodytes pictus (Fabricius, 1787) 33 87 2 11 15 27 18 49
Oreodytes alpinus (Paykull, 1798) 22 141 5 10 9 78 14 53
Oreodytes septentrionalis (Gyllenhal, 1826) 10 108 1 5 6 86 6 17
Nectoporus sanmarkii (Sahlberg, 1826)
= Oreodytes sanmarkii
16 67 1 5 7 35 9 27
Deronectes latus (Stephens, 1829) 5 63 2 4 1 2 2 57
Scarodytes halensis (Fabricius, 1787) 66 173 1 9 38 105 31 59
Nebrioporus assimilis (Paykull, 1798) 13 33 2 5 5 12 7 16
Nebrioporus depressus (Fabricius, 1775) 79 208 4 21 46 117 34 70
Boreonectes griseostriatus (DeGeer, 1774)
= Stictotarsus griseostriatus
38 119 1 6 22 71 19 42
Boreonectes multilineatus (Falkenström, 1922)
= Stictotarsus multilineatus
20 85 3 5 10 28 10 52
Agabinae                
Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) 380 886 11 24 57 118 329 744
Agabus unguicularis (Thomson, 1867) 28 74 1 9 14 37 15 28
Agabus affinis (Paykull, 1798) 160 315 9 24 88 168 77 123
Agabus biguttulus (Thomson, 1867) 33 85 2 29 20 41 11 15
Agabus paludosus (Fabricius, 1801) 42 121 25 48 6 19 16 54
Agabus adpressus Aubé, 1837 4 48 1 3 1 1 4 44
Agabus guttatus (Paykull, 1798) 91 237 12 38 49 107 42 92
Agabus melanarius Aubé, 1837 47 83 5 14 24 42 20 27
Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) 187 414 10 33 99 201 108 180
Agabus striolatus (Gyllenhal, 1808) 14 28 2 6 9 15 4 7
Agabus sturmii (Gyllenhal, 1808) 194 439 5 20 114 276 93 143
Agabus arcticus (Paykull, 1798) 100 271 10 28 49 149 51 94
Agabus zetterstedti Thomson, 1856 16 57 4 7 9 32 7 18
Agabus elongatus (Gyllenhal, 1826) 21 48 5 19 9 13 9 16
Agabus moestus (Curtis, 1835) 1 2 0 1 1 1 0 0
Agabus congener (Thunberg, 1794) 172 376 16 83 98 192 75 101
Agabus lapponicus (Thomson, 1867) 84 270 7 20 35 119 50 131
Agabus thomsoni (J.Sahlberg, 1871) 34 141 5 8 9 51 26 82
Agabus pseudoclypealis Scholtz, 1933 2 3 0 0 2 3 0 0
Agabus discolor (Harris, 1828) 5 36 0 0 1 8 4 28
Agabus clypealis (Thomson, 1867) 2 14 0 0 0 0 2 14
Agabus setulosus (J.Sahlberg, 1895) 6 75 1 2 3 6 2 67
Agabus confinis (Gyllenhal, 1808) 24 53 6 14 10 21 14 18
Agabus infuscatus Aubé, 1838 3 17 0 0 2 4 2 13
Agabus fuscipennis (Paykull, 1798) 53 124 2 12 23 58 29 54
Agabus uliginosus (Linnaeus, 1761) 15 57 14 37 1 14 1 6
Agabus labiatus (Brahm, 1790) 22 94 4 6 7 54 14 34
Agabus serricornis (Paykull, 1799) 84 185 7 21 50 109 36 55
Ilybius wasastjernai (Sahlberg, 1824) 37 72 6 19 15 29 16 24
Ilybius opacus (Aubé, 1837) 33 74 3 11 16 43 14 20
Ilybius chalconatus (Panzer, 1796) 21 75 1 4 17 37 8 34
Ilybius subtilis (Erichson, 1837) 46 86 2 15 23 36 25 35
Ilybius erichsoni (Gemminger & Harold, 1868) 91 166 8 18 45 90 45 58
Ilybius vittiger (Gyllenhal, 1827) 29 82 7 32 15 34 10 16
Ilybius picipes (Kirby, 1837) 51 130 2 2 20 68 33 60
Ilybius angustior (Gyllenhal, 1808) 92 177 7 21 52 90 40 66
Ilybius crassus Thomson, 1856 96 182 8 24 53 101 40 57
Ilybius subaeneus Erichson, 1837 101 166 6 22 48 73 54 71
Ilybius ater (DeGeer, 1774) 161 307 5 18 71 118 109 171
Ilybius guttiger (Gyllenhal, 1808) 193 373 10 30 106 183 96 160
Ilybius quadriguttatus (Lacordaire, 1835) 91 187 2 11 47 79 52 97
Ilybius similis Thomson, 1856 33 49 2 9 18 18 14 22
Ilybius aenescens Thomson, 1870 181 344 10 27 93 168 93 149
Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792) 225 426 10 22 117 229 124 175
Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781) 126 225 4 19 66 103 63 103
Colymbetinae                
Rhantus grapii (Gyllenhal, 1808) 69 167 2 11 34 64 46 92
Rhantus suturalis (MacLeay, 1825) 30 50 1 6 7 7 24 37
Rhantus frontalis (Marsham, 1802) 56 140 3 16 28 57 31 67
Rhantus notaticollis (Aubé, 1837) 64 112 0 9 25 50 41 53
Rhantus suturellus (Harris, 1828) 172 308 12 32 88 148 89 128
Rhantus bistriatus (Bergsträsser, 1778) 2 3 1 2 0 0 1 1
Rhantus exsoletus (Forster, 1771) 199 411 12 25 103 199 112 187
Rhantus fennicus Huldén, 1982 2 4 0 0 2 4 0 0
Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758) 6 27 6 26 1 1 0 0
Colymbetes paykulli Erichson, 1837 166 284 10 24 68 114 99 146
Colymbetes striatus (Linnaeus, 1758) 64 137 1 16 34 74 33 47
Colymbetes dolabratus (Paykull, 1798) 27 94 3 6 11 46 16 42
Dytiscinae                
Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 1763) 3 29 3 7 0 0 1 22
Hydaticus aruspex Clark, 1864 46 122 1 5 19 33 31 84
Hydaticus seminiger (DeGeer, 1774) 67 156 1 5 32 68 45 83
Graphoderus austriacus (Sturm, 1834) 1 1 0 0 0 0 1 1
Graphoderus bilineatus (DeGeer, 1774) 45 109 1 8 12 29 35 72
Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) 25 63 2 4 5 17 18 42
Graphoderus zonatus (Hoppe, 1795) 72 189 14 26 25 64 42 99
Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) 91 204 13 37 37 79 49 88
Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822) 169 314 5 19 77 130 106 165
Dytiscus dimidiatus Bergsträsser, 1778 2 15 0 1 2 5 1 9
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 126 251 9 19 53 94 76 138
Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 105 178 7 24 51 80 49 74
Dytiscus circumcinctus Ahrens, 1811 80 148 5 18 30 43 52 87
Dytiscus lapponicus Gyllenhal, 1808 51 91 8 17 15 26 30 48
Cybister lateralimarginalis (DeGeer, 1774) 20 35 0 0 0 0 20 35
Carabidae                
Nebriinae                
Pelophila borealis (Paykull, 1790) 40 148 8 24 22 75 19 49
Leistus terminatus (Hellwig, 1793) 161 362 1 11 78 154 97 197
Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) 141 415 9 15 63 138 94 262
Nebria livida (Linnaeus, 1758) 12 108 2 8 8 44 4 56
Nebria rufescens (Strøm, 1768) 53 181 9 26 27 91 29 64
Nebria nivalis (Paykull, 1790) 10 35 3 5 4 10 6 20
Nebria brevicollis (Fabricius, 1792) 40 278 3 9 10 85 35 184
Notiophilus aestuans Dejean, 1826 26 64 16 26 5 6 5 32
Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) 166 426 17 34 62 103 107 289
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) 211 570 21 41 72 139 144 390
Notiophilus germinyi Fauvel, 1863 228 658 12 25 94 158 157 475
Notiophilus reitteri Spaeth, 1900 31 81 2 9 20 54 12 18
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779) 235 703 25 51 113 260 134 392
Loricerinae                
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) 251 703 21 33 100 237 173 433
Cicindelinae                
Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758 160 572 21 41 47 102 111 429
Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 98 337 4 18 31 117 75 202
Cicindela maritima Latreille & Dejean, 1822 16 202 8 55 7 72 6 75
Cicindela campestris Linnaeus, 1758 206 553 13 34 62 133 154 386
Carabinae                
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) 3 12 3 12 0 0 0 0
Calosoma denticolle Gebler, 1833 1 2 1 2 0 0 0 0
Carabus arcensis Herbst, 1784 18 122 0 6 8 47 12 69
Carabus granulatus Linnaeus, 1758 94 336 5 17 39 106 74 213
Carabus clathratus Linnaeus, 1761 32 134 11 25 11 60 15 49
Carabus cancellatus Illiger, 1798 134 380 18 46 54 102 77 232
Carabus nemoralis Müller, 1764 174 780 16 34 62 228 142 518
Carabus hortensis Linnaeus, 1758 150 517 14 30 62 177 96 310
Carabus glabratus Paykull, 1790 198 551 22 47 83 186 113 318
Carabus problematicus Herbst, 1786 2 20 0 0 1 1 1 19
Carabus nitens Linnaeus, 1758 56 196 10 28 21 73 29 95
Carabus convexus Fabricius, 1775 5 96 3 9 2 26 2 61
Carabus violaceus Linnaeus, 1758 62 150 9 19 27 62 33 69
Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) 195 582 7 18 67 144 141 420
Elaphrinae                
Blethisa multipunctata (Linnaeus, 1758) 56 154 9 26 28 76 23 52
Diacheila arctica (Gyllenhal, 1810) 3 12 0 3 1 6 3 3
Elaphrus lapponicus Gyllenhal, 1810 9 22 1 13 4 5 4 4
Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792 22 86 6 21 6 26 11 39
Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 209 490 25 56 97 195 115 239
Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) 203 464 22 43 109 243 103 178
Brachininae                
Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1 0 0 0 0
Scaritinae                
Clivina fossor (Linnaeus, 1758) 225 609 15 36 91 217 155 356
Dyschirius thoracicus (Rossi, 1790) 99 457 11 42 47 185 62 230
Dyschirius obscurus (Gyllenhal, 1827) 14 193 8 23 8 95 10 75
Dyschirius angustatus (Ahrens, 1830) 12 117 1 1 3 8 8 108
Dyschirius nitidus (Dejean, 1825) 0 1 0 1 0 0 0 0
Dyschirius politus (Dejean, 1825) 49 141 4 16 16 46 35 79
Dyschirius impunctipennis Dawson, 1854 4 56 4 17 2 20 2 19
Dyschirius salinus Schaum, 1843 13 126 11 37 1 2 2 87
Dyschirius aeneus (Dejean, 1825) 17 39 0 5 7 19 11 15
Dyschirius tristis Stephens, 1827 60 178 9 18 34 82 24 78
Dyschirius nigricornis Motschulsky, 1844 104 250 1 12 43 90 68 148
Dyschirius melancholicus Putzeys, 1866 6 68 0 4 3 12 4 52
Dyschirius globosus (Herbst, 1784) 286 1027 19 36 128 352 194 639
Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758) 71 216 10 29 29 76 43 111
Miscodera arctica (Paykull, 1798) 114 320 8 25 54 96 64 199
Trechinae                
Patrobus septentrionis Dejean, 1828 46 167 10 19 20 68 28 80
Patrobus australis J.Sahlberg, 1875 14 66 1 3 5 44 8 19
Patrobus assimilis Chaudoir, 1844 143 296 20 36 71 111 70 149
Patrobus atrorufus (Strøm, 1768) 134 420 7 24 64 209 76 187
Trechus secalis (Paykull, 1790) 222 997 7 26 106 412 153 559
Trechus rivularis (Gyllenhal, 1810) 57 175 3 12 24 64 35 99
Trechus rubens (Fabricius, 1792) 189 399 14 24 89 170 110 205
Trechus quadristriatus (Schranck, 1781) 132 334 8 23 54 145 91 166
Trechoblemus micros (Herbst, 1784) 30 90 1 2 16 24 21 64
Blemus discus (Fabricius, 1792) 67 208 0 5 29 90 48 113
Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1812) 72 225 7 19 34 116 36 90
Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761) 68 199 7 15 21 50 53 134
Bembidion striatum (Fabricius, 1792) 0 1 0 1 0 0 0 0
Bembidion velox (Linnaeus, 1761) 45 256 15 60 26 140 17 56
Bembidion lapponicum Zetterstedt, 1828 7 39 5 15 2 3 2 21
Bembidion litorale (Olivier, 1791) 23 126 1 21 15 58 8 47
Bembidion nigricorne Gyllenhal, 1827 29 150 3 14 6 16 21 120
Bembidion pygmaeum (Fabricius, 1792) 2 2 1 1 1 1 0 0
Bembidion lampros (Herbst, 1784) 294 1258 16 27 124 278 211 953
Bembidion properans (Stephens, 1828) 72 252 8 26 18 32 56 194
Bembidion obtusum Audinet-Serville, 1821 13 84 0 0 0 0 13 84
Bembidion punctulatum Drapiez, 1820 1 1 1 1 0 0 0 0
Bembidion bipunctatum (Linnaeus, 1761) 143 487 11 41 70 243 88 203
Bembidion ruficolle (Panzer, 1796) 15 90 1 7 7 8 8 75
Bembidion illigeri Netolitzky, 1914 27 80 1 3 12 40 14 37
Bembidion fellmanni Mannerheim, 1823 20 94 0 2 16 61 12 31
Bembidion difficile (Motschulsky, 1844) 44 133 7 24 19 70 23 39
Bembidion prasinum (Duftschmid, 1812) 29 163 5 10 15 89 18 64
Bembidion hyperboraeorum Munster, 1923 10 60 2 4 7 28 4 28
Bembidion virens Gyllenhal, 1827 36 137 6 8 19 64 21 65
Bembidion hastii Sahlberg, 1827 24 114 5 10 14 58 13 46
Bembidion monticola Sturm, 1825 2 15 1 3 1 12 0 0
Bembidion deletum Audinet-Serville, 1821 45 117 0 0 19 68 30 49
Bembidion stephensii Crotch, 1866 3 49 2 5 2 39 2 5
Bembidion grapii Gyllenhal, 1827 112 295 5 20 62 128 53 147
Bembidion yukonum Fall, 1926 4 26 0 1 3 3 2 22
Bembidion dauricum (Motschulsky, 1844) 0 1 0 1 0 0 0 0
Bembidion tetracolum Say, 1823 41 191 3 17 20 92 29 82
Bembidion bruxellense Wesmael, 1835 368 1000 30 99 183 447 219 454
Bembidion petrosum Gebler, 1833 9 91 5 14 6 77 0 0
Bembidion cruciatum Dejean, 1831 6 9 5 8 1 1 0 0
Bembidion femoratum Sturm, 1825 174 451 3 15 79 195 115 241
Bembidion saxatile Gyllenhal, 1827 73 210 8 30 26 85 51 95
Bembidion dentellum (Thunberg, 1787) 75 268 7 17 49 171 39 80
Bembidion tinctum Zetterstedt, 1828 24 75 4 9 12 48 9 18
Bembidion varium (Olivier, 1795) 20 33 4 7 9 9 9 17
Bembidion semipunctatum (Donovan, 1806) 1 1 1 1 0 0 0 0
Bembidion obliquum Sturm, 1825 251 584 20 41 114 278 147 265
Bembidion minimum (Fabricius, 1792) 23 139 18 57 7 27 6 55
Bembidion azurescens (Dalla Torre, 1877) 2 15 0 0 1 13 1 2
Bembidion articulatum (Panzer, 1796) 74 215 6 27 44 106 44 82
Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) 2 3 2 3 0 0 0 0
Bembidion doris (Panzer, 1796) 199 467 21 44 83 211 118 212
Bembidion schuppelii Dejean, 1831 26 179 0 9 13 89 17 81
Bembidion gilvipes Sturm, 1825 125 452 7 16 51 145 89 291
Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 27 174 2 4 10 69 23 101
Bembidion transparens (Gebler, 1829) 51 179 1 10 30 76 27 93
Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) 387 1234 24 48 148 314 288 872
Bembidion humerale Sturm, 1825 27 47 25 43 1 3 1 1
Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) 46 178 4 13 21 94 29 71
Bembidion aeneum Germar, 1824 1 2 0 0 1 2 0 0
Bembidion guttula (Fabricius, 1792) 211 778 13 55 87 250 148 473
Bembidion mannerheimii Sahlberg, 1827 92 265 4 17 42 92 62 156
Tachys bistriatus (Duftschmid, 1812) 0 1 0 1 0 0 0 0
Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822) 29 68 0 6 24 53 6 9
Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) 91 247 6 18 52 134 41 95
Harpalinae                
Stomis pumicatus (Panzer, 1796) 65 182 1 1 15 39 56 142
Poecilus lepidus (Leske, 1785) 97 612 9 24 34 100 72 488
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) 117 339 10 35 33 76 89 228
Poecilus versicolor (Sturm, 1824) 177 736 14 33 53 99 136 604
Pterostichus vernalis Panzer, 1796
= Pterostichus crenatus
146 482 4 14 39 109 120 359
Pterostichus aterrimus (Herbst, 1784) 12 74 7 32 4 15 3 27
Pterostichus aethiops (Panzer, 1796) 18 161 1 6 10 73 10 82
Pterostichus madidus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1 0 0 0 0
Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) 366 1974 20 36 147 445 273 1493
Pterostichus adstrictus Eschscholtz, 1823 122 511 9 19 54 104 72 388
Pterostichus quadrifoveolatus Letzner, 1852 24 86 11 19 3 8 11 59
Pterostichus niger (Schaller, 1783) 285 1469 11 31 97 271 232 1167
Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) 211 1001 11 23 78 332 166 646
Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) 150 367 3 7 57 95 111 265
Pterostichus rhaeticus Heer, 1837 177 417 0 5 77 138 121 274
Pterostichus gracilis (Dejean, 1828) 18 34 13 21 2 6 5 7
Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) 176 491 12 29 72 154 125 308
Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) 324 1156 17 50 110 319 259 787
Pterostichus diligens (Sturm, 1824) 301 911 20 41 119 262 210 608
Calathus fuscipes (Goeze, 1777) 37 196 1 7 18 33 27 156
Calathus erratus (Sahlberg, 1827) 194 1348 13 42 76 196 144 1110
Calathus ambiguus (Paykull, 1790) 9 79 1 4 4 6 7 69
Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) 203 691 19 53 85 165 136 473
Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) 425 2479 33 77 156 772 291 1630
Sphodrus leucophthalmus (Linnaeus, 1758) 7 14 7 14 0 0 0 0
Laemostenus terricola (Herbst, 1784) 5 31 3 5 1 12 1 14
Synuchus vivalis (Illiger, 1798) 137 676 4 14 48 87 104 575
Olisthopus rotundatus (Paykull, 1790) 29 102 2 9 15 47 17 46
Sericoda bogemannii (Gyllenhal, 1813) 8 12 4 5 1 1 3 6
Sericoda quadripunctata (DeGeer, 1774) 59 254 8 23 21 102 38 129
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) 52 260 1 22 9 64 47 174
Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) 157 651 6 14 53 179 130 458
Paranchus albipes (Fabricius, 1796) 8 75 2 9 4 41 6 25
Platynus livens (Gyllenhal, 1810) 41 136 1 9 20 60 25 67
Platynus mannerheimii (Dejean, 1828) 81 221 30 57 31 90 29 74
Limodromus assimilis (Paykull, 1790)
= Platynus assimilis
83 429 4 14 32 221 69 194
Agonum micans (Nicolai, 1822) 43 85 2 6 15 27 28 52
Agonum piceum (Linnaeus, 1758) 153 445 10 26 65 182 108 237
Agonum gracile Sturm, 1824 223 551 10 22 96 216 142 313
Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) 326 1117 11 38 119 322 248 757
Agonum thoreyi Dejean, 1828 190 746 4 18 74 263 149 465
Agonum consimile (Gyllenhal, 1810) 29 92 2 4 12 41 20 47
Agonum munsteri (Hellén, 1935) 35 90 2 5 15 35 19 50
Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812) 3 6 1 3 0 0 2 3
Agonum marginatum (Linnaeus, 1758) 24 204 2 11 9 75 20 118
Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) 172 437 14 36 66 144 109 257
Agonum ericeti (Panzer, 1809) 84 222 10 25 47 119 36 78
Agonum muelleri (Herbst, 1784) 51 118 6 19 17 41 35 58
Agonum dolens (Sahlberg, 1827) 24 81 5 19 12 38 11 24
Agonum versutum Sturm, 1824 52 140 8 23 33 89 18 28
Agonum hypocrita (Apfelbeck, 1904) 5 40 2 3 0 0 3 37
Agonum viduum (Panzer, 1796) 118 387 8 27 46 112 76 248
Agonum emarginatum (Gyllenhal, 1827) 9 39 1 1 2 4 8 34
Agonum lugens (Duftschmid, 1812) 4 30 1 1 1 18 3 11
Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) 169 388 10 45 54 89 125 254
Amara similata (Gyllenhal, 1810) 67 131 7 18 29 46 40 67
Amara ovata (Fabricius, 1792) 125 299 6 19 52 87 82 193
Amara montivaga Sturm, 1825 56 180 7 35 23 50 37 95
Amara nitida Sturm, 1825 93 284 16 35 24 43 62 206
Amara communis (Panzer, 1797) 241 950 22 80 100 223 175 647
Amara convexior Stephens, 1828 3 5 0 2 0 0 3 3
Amara nigricornis Thomson, 1857 34 139 2 6 15 20 18 113
Amara lunicollis Schiødte, 1837 209 964 10 31 77 152 148 781
Amara curta Dejean, 1828 34 186 3 17 14 26 22 143
Amara littorea Thomson, 1857 9 48 7 28 1 3 3 17
Amara aenea (DeGeer, 1774) 99 267 9 22 29 55 78 190
Amara spreta Dejean, 1831 4 7 4 7 0 0 0 0
Amara famelica Zimmermann, 1832 93 236 2 13 31 46 70 177
Amara eurynota (Panzer, 1796) 77 232 4 29 34 69 54 134
Amara familiaris (Duftschmid, 1812) 185 497 19 45 67 124 133 328
Amara lucida (Duftschmid, 1812) 1 4 1 4 0 0 0 0
Amara tibialis (Paykull, 1798) 102 384 4 11 36 62 79 311
Amara erratica (Duftschmid, 1812) 30 69 4 10 10 18 18 41
Amara interstitialis Dejean, 1828 29 71 5 24 18 36 8 11
Amara ingenua (Duftschmid, 1812) 33 78 6 23 13 33 15 22
Amara cursitans Zimmermann, 1832 57 156 4 9 28 74 39 73
Amara municipalis (Duftschmid, 1812) 72 222 1 8 29 67 52 147
Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) 134 432 9 26 53 119 91 287
Amara infima (Duftschmid, 1812) 12 128 2 10 5 59 8 59
Amara praetermissa (Sahlberg, 1827) 69 239 7 16 29 61 44 162
Amara brunnea (Gyllenhal, 1810) 262 987 26 52 92 252 185 683
Amara quenseli (Schönherr, 1806) 145 509 8 46 63 142 98 321
Amara crenata Dejean, 1828 1 5 1 5 0 0 0 0
Amara apricaria (Paykull, 1790) 132 384 26 59 43 124 84 201
Amara fulva (Müller, 1776) 99 332 16 42 50 120 57 170
Amara majuscula (Chaudoir, 1850) 52 140 3 13 23 39 36 88
Amara consularis (Duftschmid, 1812) 71 241 33 82 24 50 34 109
Amara aulica (Panzer, 1796) 167 376 15 28 46 77 125 271
Amara gebleri Dejean, 1831 67 168 2 12 20 45 54 111
Amara convexiuscula (Marsham, 1802) 21 82 1 6 7 20 16 56
Amara torrida (Panzer, 1796) 27 104 4 9 8 30 22 65
Amara alpina (Paykull, 1790) 22 116 4 7 8 26 17 83
Amara hyperborea Dejean, 1831 22 71 2 6 15 51 7 14
Amara equestris (Duftschmid, 1812) 52 267 25 50 10 29 25 188
Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758) 64 207 32 81 7 15 39 111
Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775) 7 62 0 2 0 0 7 60
Chlaenius tristis (Schaller, 1783) 17 74 15 38 1 32 2 4
Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787) 59 196 47 99 8 49 6 48
Chlaenius nitidulus (Schrank, 1781) 1 3 0 0 1 3 0 0
Chlaenius sulcicollis (Paykull, 1798) 3 4 3 4 0 0 0 0
Chlaenius costulatus (Motschulsky, 1859) 6 6 4 4 2 2 0 0
Oodes helopioides (Fabricius, 1792) 124 438 4 16 43 109 95 313
Badister unipustulatus Bonelli, 1813 3 5 0 2 1 1 2 2
Badister bullatus (Schrank, 1798) 93 263 2 3 20 45 81 215
Badister lacertosus Sturm, 1815 119 329 3 12 41 114 99 203
Badister sodalis (Duftschmid, 1812) 11 41 0 0 0 0 11 41
Badister peltatus (Panzer, 1796) 31 114 4 9 10 56 22 49
Badister dilatatus Chaudoir, 1837 28 89 2 5 6 37 24 47
Badister collaris Motschulsky, 1844 1 1 0 0 0 0 1 1
Licinus depressus (Paykull, 1790) 12 60 0 2 7 18 9 40
Ophonus laticollis Mannerheim, 1825 34 137 4 9 15 46 22 82
Ophonus puncticollis (Paykull, 1798) 23 113 14 40 5 25 6 48
Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792) 157 465 7 26 48 121 128 318
Ophonus schaubergerianus (Puel, 1937) 0 1 0 1 0 0 0 0
Harpalus griseus (Panzer, 1796) 14 16 0 1 0 0 14 15
Harpalus rufipes (DeGeer, 1774) 194 824 13 39 73 197 151 588
Harpalus calceatus (Duftschmid, 1812) 1 2 0 1 0 0 1 1
Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812) 1 1 0 0 0 0 1 1
Harpalus affinis (Schrank, 1781) 193 708 20 64 89 205 130 439
Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812) 4 68 3 6 0 0 1 62
Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) 36 226 3 23 15 42 27 161
Harpalus solitaris Dejean, 1829 53 172 1 6 9 16 45 150
Harpalus latus (Linnaeus, 1758) 191 552 17 51 70 124 126 377
Harpalus nigritarsis Sahlberg, 1827 5 24 1 2 1 2 3 20
Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812) 45 148 4 12 11 19 36 117
Harpalus xanthopus Gemminger & Harold, 1868 17 48 1 12 9 24 7 12
Harpalus laevipes Zetterstedt, 1828 231 885 14 27 83 170 163 688
Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) 33 232 4 58 10 54 25 120
Harpalus rufipalpis Sturm, 1818 1 1 0 0 1 1 0 0
Harpalus tardus (Panzer, 1796) 96 353 10 25 30 56 73 272
Harpalus anxius (Duftschmid, 1812) 3 7 3 7 0 0 0 0
Harpalus flavescens (Piller & Mitterpacher, 1783) 0 1 0 1 0 0 0 0
Microderes brachypus (Steven, 1809) 1 1 0 0 1 1 0 0
Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) 134 342 16 32 52 118 88 192
Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid, 1812) 5 8 4 7 1 1 0 0
Anisodactylus signatus (Panzer, 1796) 1 2 0 0 0 0 1 2
Stenolophus teutonus (Schrank, 1781) 1 1 0 0 0 0 1 1
Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) 46 144 0 2 17 41 36 101
Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828) 44 100 2 6 18 47 28 47
Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812) 1 1 0 0 0 0 1 1
Bradycellus harpalinus (Audinet-Serville, 1821) 1 2 0 0 0 0 1 2
Bradycellus csikii Laczó, 1912                
Bradycellus caucasicus (Chaudoir, 1846) 246 1146 6 18 102 237 183 891
Dicheirotrichus rufithorax (Sahlberg, 1827) 69 232 4 13 26 107 49 112
Dicheirotrichus cognatus (Gyllenhal, 1827) 65 169 7 20 23 41 46 108
Dicheirotrichus placidus (Gyllenhal, 1827) 282 1096 10 25 111 290 213 781
Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825) 87 236 2 5 26 80 68 151
Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761) 34 168 1 6 10 40 25 122
Acupalpus parvulus (Sturm, 1825) 112 382 9 19 57 204 66 159
Acupalpus exiguus Dejean, 1829 14 46 1 8 5 5 10 33
Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) 6 11 2 6 2 2 2 3
Perigona nigriceps (Dejean, 1831) 31 109 0 0 18 68 17 41
Masoreus wetterhallii (Gyllenhal, 1813) 1 2 0 0 0 0 1 2
Odacantha melanura (Linnaeus, 1767) 78 249 2 3 13 64 70 182
Lebia cyanocephala (Linnaeus, 1758) 14 33 14 33 0 0 0 0
Lebia chlorocephala (Hoffmann, 1803) 80 170 12 23 31 48 51 99
Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758) 87 159 7 21 33 48 59 90
Demetrias monostigma Samouelle, 1819 2 3 1 2 0 0 1 1
Demetrias imperialis (Germar, 1824) 55 137 0 0 4 21 53 116
Paradromius longiceps (Dejean, 1826) 15 80 2 4 4 15 13 61
Paradromius linearis (Olivier, 1795) 61 292 2 15 13 26 53 251
Dromius agilis (Fabricius, 1787) 305 1236 16 32 129 423 208 781
Dromius quadraticollis Morawitz, 1862 65 144 0 0 11 16 55 128
Dromius schneideri Crotch, 1871 165 461 6 23 91 188 99 250
Dromius fenestratus (Fabricius, 1794) 153 466 5 22 85 224 90 220
Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) 39 135 1 8 17 36 27 91
Calodromius spilotus (Illiger, 1798) 34 170 1 6 3 13 32 151
Philorhizus sigma (Rossi, 1790) 240 859 8 33 78 213 202 613
Philorhizus notatus (Stephens, 1827) 50 167 2 8 17 28 41 131
Microlestes minutulus (Goeze, 1777) 124 502 3 13 44 82 105 407
Microlestes maurus (Sturm, 1827) 4 26 0 1 1 4 3 21
Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761) 192 1110 10 30 64 234 153 846
Syntomus foveatus (Geoffroy, 1785) 7 52 2 10 0 0 5 42
Lionychus quadrillum (Duftschmid, 1812) 3 32 0 0 2 25 2 7
Cymindis angularis Gyllenhal, 1810 49 303 0 6 17 75 42 222
Cymindis macularis Mannerheim, 1823 32 176 6 22 9 29 25 125
Cymindis vaporariorum (Linnaeus, 1758) 80 208 7 25 30 51 48 132
POLYPHAGA                
HYDROPHILOIDEA                
Helophoridae                
Helophorus nubilus Fabricius, 1777 19 118 1 4 4 4 15 110
Helophorus tuberculatus Gyllenhal, 1808 21 55 3 13 8 18 14 24
Helophorus sibiricus (Motschulsky, 1860) 8 60 2 4 2 4 6 52
Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758) 87 199 0 14 44 102 48 83
Helophorus aequalis Thomson, 1868 17 38 4 12 11 21 5 5
Helophorus grandis Illiger, 1798 5 18 0 1 5 15 1 2
Helophorus strandi Angus, 1970 16 69 1 7 5 23 11 39
Helophorus brevipalpis Bedel, 1881 209 575 17 66 76 173 154 336
Helophorus arvernicus Mulsant, 1846                
Helophorus glacialis Villa & Villa, 1833 20 151 4 8 6 37 14 106
Helophorus granularis (Linnaeus, 1761) 90 242 9 58 49 111 41 73
Helophorus discrepans Rey, 1885 0 1 0 0 0 1 0 0
Helophorus minutus Fabricius, 1775 20 31 2 6 12 15 7 10
Helophorus lapponicus Thomson, 1853 21 38 7 17 6 10 10 11
Helophorus fulgidicollis Motschulsky, 1860 1 1 0 0 1 1 0 0
Helophorus griseus Herbst, 1793 8 20 0 1 4 7 5 12
Helophorus nanus Sturm, 1836 13 51 1 10 9 32 4 9
Helophorus pumilio Erichson, 1837 1 1 0 0 0 0 1 1
Helophorus pallidus Gebler, 1830 7 47 1 7 4 34 3 6
Helophorus laticollis Thomson, 1853 8 40 1 15 4 7 4 18
Helophorus strigifrons Thomson, 1868 95 179 8 29 47 78 48 72
Helophorus flavipes Fabricius, 1792 120 210 9 26 72 133 42 51
Helophorus obscurus Mulsant, 1844 2 5 0 0 0 0 2 5
Georissidae                
Georissus crenulatus (Rossi, 1794) 29 138 2 7 6 16 24 115
Hydrochidae                
Hydrochus elongatus (Schaller, 1783) 5 54 0 0 1 1 4 53
Hydrochus ignicollis Motschulsky, 1860 66 134 0 10 30 60 40 64
Hydrochus crenatus (Fabricius, 1792) 2 37 1 1 0 0 1 36
Hydrochus brevis (Herbst, 1793) 94 234 5 45 44 106 54 83
Hydrochus megaphallus van Berge Henegouwen, 1988 12 63 0 0 6 29 7 34
Hydrophilidae                
Hydrophilinae                
Berosus spinosus (Steven, 1808) 7 55 1 5 3 31 5 19
Berosus fulvus Kuwert, 1888 3 14 0 0 3 6 1 8
Berosus signaticollis (Charpentier, 1825) 1 2 0 0 1 2 0 0
Berosus luridus (Linnaeus, 1761) 83 209 0 8 44 99 45 102
Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797) 124 336 9 35 42 85 84 216
Anacaena globulus (Paykull, 1798) 20 155 0 1 6 81 19 73
Anacaena lutescens (Stephens, 1829) 309 754 3 20 103 178 240 556
Anacaena limbata (Fabricius, 1792) 8 42 0 2 6 30 3 10
Laccobius decorus (Gyllenhal, 1827) 17 137 5 11 9 66 9 60
Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) 258 530 11 32 108 185 172 313
Laccobius colon (Stephens, 1829) 13 78 0 10 9 17 4 51
Laccobius sinuatus Motschulsky, 1849 24 44 0 1 12 15 14 28
Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775) 31 78 2 8 13 17 18 53
Helochares obscurus (Müller, 1776) 101 232 6 18 33 78 72 136
Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792) 30 70 1 6 10 17 20 47
Enochrus ochropterus (Marsham, 1802) 116 191 4 18 43 65 77 108
Enochrus fuscipennis (Thomson, 1884) 92 227 3 9 42 106 56 112
Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) 44 80 7 21 16 23 24 36
Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) 30 133 0 7 13 53 23 73
Enochrus testaceus (Fabricius, 1801) 126 262 3 22 52 87 82 153
Enochrus affinis (Thunberg, 1794) 223 438 11 32 83 139 149 267
Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) 122 275 3 12 45 93 84 170
Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792) 61 177 2 6 21 64 46 107
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) 34 54 11 19 10 17 15 18
Hydrobius arcticus Kuwert, 1890 12 63 6 20 4 12 5 31
Hydrobius rottenbergii Gerhardt, 1872 22 38 18 30 4 5 3 3
Hydrobius subrotundus Stephens, 1829 22 29 15 21 5 5 2 3
Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) 13 106 6 17 4 37 11 52
Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758) 2 3 0 1 0 0 2 2
Hydrophilus aterrimus Eschscholtz, 1822 21 58 1 1 1 1 21 56
Sphaeridiinae                
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) 168 363 3 28 69 116 116 219
Cercyon ustulatus (Preyssler, 1790) 60 136 0 6 30 54 38 76
Cercyon laminatus Sharp, 1873 28 61 0 1 11 27 19 33
Cercyon littoralis (Gyllenhal, 1808) 39 233 6 17 17 106 27 110
Cercyon depressus Stephens, 1829 12 39 4 13 4 8 6 18
Cercyon obsoletus (Gyllenhal, 1808) 4 5 3 4 0 0 1 1
Cercyon castaneipennis Vorst, 2009 37 90 0 0 1 4 36 86
Cercyon impressus (Sturm, 1807) 134 255 6 19 42 87 92 149
Cercyon haemorrhoidalis (Fabricius, 1775) 39 85 4 17 13 37 25 31
Cercyon melanocephalus (Linnaeus, 1758) 103 239 9 49 44 92 56 98
Cercyon emarginatus Baranowski, 1985 16 31 3 3 2 9 11 19
Cercyon borealis Baranowski, 1985 61 124 0 0 9 15 53 109
Cercyon lateralis (Marsham, 1802) 210 411 4 17 85 147 142 247
Cercyon bifenestratus Küster, 1851 53 105 0 11 26 39 33 55
Cercyon marinus Thomson, 1853 60 140 0 9 26 60 38 71
Cercyon unipunctatus (Linnaeus, 1758) 105 256 5 23 43 99 74 134
Cercyon quisquilius (Linnaeus, 1761) 97 184 7 24 32 65 63 95
Cercyon terminatus (Marsham, 1802) 41 97 5 19 8 16 33 62
Cercyon pygmaeus (Illiger, 1801) 71 185 3 20 25 56 49 109
Cercyon nigriceps (Marsham, 1802) 23 56 3 13 12 18 12 25
Cercyon tristis (Illiger, 1801) 71 206 0 9 24 64 57 133
Cercyon convexiusculus Stephens, 1829 125 263 4 17 43 81 89 165
Cercyon sternalis Sharp, 1918 15 89 0 3 5 34 13 52
Cercyon analis (Paykull, 1798) 175 496 8 71 64 137 123 288
Megasternum concinnum (Marsham, 1802) 253 706 5 11 74 155 197 540
Megasternum immaculatum (Stephens, 1829) 8 9 0 0 4 4 4 5
Cryptopleurum subtile Sharp, 1884 88 171 0 6 38 72 54 93
Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775) 194 373 12 27 62 123 133 223
Cryptopleurum crenatum (Kugelann, 1794) 38 84 3 11 10 33 28 40
Sphaeridium bipustulatum Fabricius, 1781 53 161 3 10 19 62 35 89
Sphaeridium marginatum Fabricius, 1787 28 58 0 4 15 31 15 23
Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792 79 178 4 18 28 61 53 99
Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758) 81 183 6 27 38 86 42 70
HISTEROIDEA                
Sphaeritidae                
Sphaerites glabratus (Fabricius, 1792) 141 356 10 28 56 146 87 182
Histeridae                
Plegaderus saucius Erichson, 1834 46 179 5 15 13 31 32 133
Plegaderus vulneratus (Panzer, 1797) 192 762 10 32 59 140 137 590
Plegaderus caesus (Herbst, 1792) 15 110 5 22 3 23 12 65
Acritus minutus (Herbst, 1792) 12 79 7 22 2 14 3 43
Acritus nigricornis (Hoffmann, 1803) 34 113 7 21 11 28 19 64
Acritus homoeopathicus Wollaston, 1857 1 1 0 0 0 0 1 1
Teretrius fabricii Mazur, 1972 4 9 0 0 2 4 2 5
Saprininae                
Saprinus rugifer (Paykull, 1809) 2 8 0 1 1 6 1 1
Saprinus planiusculus Motschulsky, 1849 2 3 0 0 2 3 0 0
Saprinus semistriatus (Scriba, 1790) 51 147 11 40 20 49 30 58
Saprinus immundus (Gyllenhal, 1827) 7 10 6 8 1 2 0 0
Saprinus aeneus (Fabricius, 1775) 29 88 12 43 12 29 8 16
Hypocaccus rugiceps (Duftschmid, 1805) 10 209 4 10 6 68 6 131
Hypocaccus rugifrons (Paykull, 1798) 32 247 6 25 17 81 22 141
Gnathoncus rotundatus (Kugelann, 1792) 27 111 8 47 11 34 8 30
Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862) 101 203 7 15 26 49 78 139
Gnathoncus communis (Marseul, 1862) 26 69 4 10 7 25 15 34
Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917 190 848 8 60 50 181 153 607
Gnathoncus nidorum Stockmann, 1957 12 110 4 71 3 5 5 34
Myrmetes paykulli Kanaar, 1979 82 194 1 8 25 61 59 125
Dendrophilinae                
Dendrophilus corticalis (Paykull, 1798) 38 102 3 8 18 48 21 46
Dendrophilus pygmaeus (Linnaeus, 1758) 93 204 5 26 40 100 54 78
Carcinops pumilio (Erichson, 1834) 60 176 2 11 15 40 48 125
Platylomalus complanatus (Panzer, 1797) 1 1 0 0 0 0 1 1
Paromalus flavicornis (Herbst, 1792) 3 39 3 20 1 6 1 13
Paromalus parallelepipedus (Herbst, 1792) 36 132 4 11 9 35 28 86
Histerinae                
Margarinotus brunneus (Fabricius, 1775) 25 63 3 15 13 28 11 20
Margarinotus striola (Sahlberg, 1819) 180 448 20 85 66 143 119 220
Margarinotus merdarius (Hoffmann, 1803) 38 111 3 13 14 45 25 53
Margarinotus terricola (Germar, 1824) 1 24 0 0 1 2 1 22
Margarinotus obscurus (Kugelann, 1792) 1 1 1 1 0 0 0 0
Margarinotus ventralis (Marseul, 1854) 58 174 3 12 21 64 39 98
Margarinotus neglectus (Germar, 1813) 68 116 58 99 10 13 2 4
Margarinotus purpurascens (Herbst, 1792) 100 358 48 119 19 36 48 203
Margarinotus carbonarius (Hoffmann, 1803) 1 1 0 0 0 0 1 1
Hister unicolor Linnaeus, 1758 115 248 12 34 51 82 70 132
Hister helluo Truqui, 1852 0 1 0 0 0 1 0 0
Hister bissexstriatus Fabricius, 1801 41 81 38 76 3 4 1 1
Hister funestus Erichson, 1834 81 221 53 121 20 46 17 54
Atholus bimaculatus (Linnaeus, 1758) 21 96 4 25 7 47 10 24
Atholus duodecimstriatus (Schrank, 1781) 45 145 1 10 17 65 31 70
Atholus corvinus (Germar, 1817) 0 1 0 1 0 0 0 0
Eblisia minor (Rossi, 1792) 70 173 5 26 22 58 45 89
Platysoma compressum (Herbst, 1783) 0 1 0 0 0 1 0 0
Platysoma deplanatum (Gyllenhal, 1808) 41 249 2 7 18 135 25 107
Platysoma angustatum (Hoffmann, 1803) 76 174 6 21 28 43 47 110
Platysoma lineare Erichson, 1834 63 154 8 25 17 28 42 101
Platysoma elongatum (Thunberg, 1787) 4 7 4 6 0 1 0 0
Hololepta plana (Sulzer, 1776) 17 89 9 30 1 1 7 58
STAPHYLINOIDEA                
Hydraenidae                
Hydraeninae                
Limnebius truncatellus (Thunberg, 1794) 61 125 2 11 34 75 29 39
Limnebius crinifer Rey, 1885 5 8 5 8 0 0 0 0
Limnebius parvulus (Herbst, 1797) 41 80 4 16 25 45 15 19
Limnebius nitidus (Marsham, 1802) 1 2 1 2 0 0 0 0
Limnebius aluta Bedel, 1881 16 55 1 4 7 33 10 18
Hydraena palustris Erichson, 1837 21 74 2 39 6 13 14 22
Hydraena britteni Joy, 1907 113 266 10 38 45 103 68 125
Hydraena riparia Kugelann, 1794 61 158 4 15 18 46 43 97
Hydraena pulchella Germar, 1824 21 54 4 14 6 15 11 25
Hydraena gracilis Germar, 1824 45 184 5 18 10 59 32 107
Hydraena excisa Kiesenwetter, 1849 4 5 0 0 4 5 0 0
Ochthebiinae                
Ochthebius bicolon Germar, 1824 0 3 0 3 0 0 0 0
Ochthebius czwalinai Kuwert, 1887 14 30 0 3 11 23 3 4
Ochthebius kaninensis Poppius, 1909 1 1 0 0 1 1 0 0
Ochthebius minimus (Fabricius, 1792) 52 156 3 4 30 88 29 64
Ochthebius alpinus (Ieniştea, 1979) 14 44 0 5 11 31 4 8
Ochthebius hungaricus Endrödy-Younga, 1967 4 5 0 1 3 3 1 1
Ochthebius marinus (Paykull, 1798) 19 101 3 12 9 30 11 59
Ptiliidae                
Ptiliinae                
Ptenidium laevigatum Erichson, 1845 8 21 2 6 4 4 2 11
Ptenidium turgidum Thomson, 1855 1 3 0 0 0 0 1 3
Ptenidium intermedium Wankowicz, 1869 1 18 0 0 0 0 1 18
Ptenidium fuscicorne Erichson, 1845 20 64 3 6 8 23 11 35
Ptenidium punctatum (Gyllenhal, 1827) 7 110 2 11 0 0 5 99
Ptenidium formicetorum Kraatz, 1851 84 227 3 21 35 95 53 111
Ptenidium pusillum (Gyllenhal, 1808) 85 243 6 57 34 89 52 97
Ptenidium nitidum (Heer, 1841) 141 414 7 32 52 112 105 270
Oligella foveolata (Allibert, 1844) 10 36 1 4 4 20 6 12
Oligella nana (Strand, 1946) 1 1 0 0 0 0 1 1
Micridium angulicolle (Fairmaire, 1857) 2 7 0 0 0 0 2 7
Micridium halidaii (Matthews, 1868) 41 115 1 4 12 17 32 94
Millidium minutissimum (Ljungh, 1804) 21 82 15 34 3 44 3 4
Ptilium myrmecophilum (Allibert, 1844) 32 75 5 21 16 40 11 14
Ptilium exaratum (Allibert, 1844) 38 131 7 29 19 83 15 19
Ptilium modestum Wankowicz, 1869 14 59 2 7 5 18 8 34
Euryptilium saxonicum (Gillmeister, 1845) 93 194 1 8 54 124 46 62
Ptiliola kunzei (Heer, 1841) 88 212 11 33 37 81 45 98
Ptiliola brevicollis (Matthews, 1860) 12 37 1 1 7 14 5 22
Ptiliolum stockmanni Besuchet, 1971 2 5 2 4 0 0 0 1
Ptiliolum caledonicum (Sharp, 1871) 70 279 1 5 21 87 54 187
Ptiliolum schwarzi (Flach, 1887) 25 62 1 3 16 38 9 21
Ptiliolum wuesthoffi Rosskothen, 1934 16 46 1 2 14 32 1 12
Ptiliolum spencei (Allibert, 1844) 1 2 1 2 0 0 0 0
Ptiliolum fuscum (Erichson, 1845) 32 89 0 1 21 72 11 16
Ptiliolum sahlbergi (Flach, 1888) 54 144 11 38 26 82 19 24
Baranowskiella ehnstromi Sörensson, 1997 12 116 0 0 2 29 10 87
Ptinella limbata (Heer, 1841) 111 346 1 3 30 81 88 262
Ptinella denticollis (Fairmaire, 1858) 0 3 0 3 0 0 0 0
Ptinella johnsoni Rutanen, 1985 22 44 0 0 15 32 9 12
Ptinella aptera (Guérin-Ménéville, 1839) 33 61 1 4 13 20 20 37
Ptinella tenella (Erichson, 1845) 29 77 1 4 14 43 16 30
Ptinella microscopica (Gillmeister, 1845) 9 13 0 1 7 10 2 2
Pteryx suturalis (Heer, 1841) 161 438 15 51 67 152 97 235
Pteryx splendens Strand, 1960 15 38 0 4 12 26 4 8
Acrotrichinae                
Nephanes titan (Newman, 1834) 26 121 6 17 14 51 10 53
Smicrus filicornis (Fairmaire & Laboulbène, 1855) 37 80 1 2 26 50 12 28
Baeocrara variolosa (Mulsant & Rey, 1861) 98 195 5 12 45 83 50 100
Baeocrara japonica (Matthews, 1884) 31 66 0 0 20 37 15 29
Acrotrichis grandicollis (Mannerheim, 1844) 121 295 17 95 45 81 72 119
Acrotrichis montandonii (Allibert, 1844) 92 183 1 14 37 65 60 104
Acrotrichis cephalotes (Allibert, 1844) 4 8 0 4 3 3 1 1
Acrotrichis thoracica (Waltl, 1838) 38 90 4 20 26 48 12 22
Acrotrichis sericans (Heer, 1841) 74 144 3 19 33 68 42 57
Acrotrichis dispar (Matthews, 1865) 82 179 3 11 42 86 42 82
Acrotrichis nana Strand, 1946 2 17 0 0 0 0 2 17
Acrotrichis brevipennis (Erichson, 1845) 29 85 1 8 12 16 19 61
Acrotrichis pumila (Erichson, 1845) 18 51 0 6 10 17 9 28
Acrotrichis silvatica Rosskothen, 1935 130 287 5 19 65 133 73 135
Acrotrichis parva Rosskothen, 1935 50 93 2 10 38 70 11 13
Acrotrichis volans (Motschulsky, 1845) 17 39 0 3 7 23 10 13
Acrotrichis cognata (Matthews, 1877) 105 197 1 2 50 79 57 116
Acrotrichis insularis (Mäklin, 1852) 146 533 0 0 64 134 95 399
Acrotrichis norvegica Strand, 1941 18 34 4 10 9 16 6 8
Acrotrichis intermedia (Gillmeister, 1845) 330 2926 3 21 141 487 235 2418
Acrotrichis rosskotheni Sundt, 1971 11 33 0 0 5 11 6 22
Acrotrichis atomaria (DeGeer, 1774) 29 96 4 14 13 35 15 47
Acrotrichis lucidula Rosskothen, 1935 2 20 0 0 1 15 1 5
Acrotrichis sitkaensis (Motschulsky, 1845) 73 226 0 9 31 54 50 163
Acrotrichis sjobergi Sundt, 1958 5 5 0 0 3 3 2 2
Acrotrichis fascicularis (Herbst, 1793) 107 269 8 20 45 97 68 152
Acrotrichis rugulosa Rosskothen, 1935 150 320 4 21 79 166 76 133
Acrotrichis strandi Sundt, 1958 15 55 0 0 6 15 11 40
Agyrtidae                
Pterolomatinae                
Pteroloma forsstromii (Gyllenhal, 1810) 59 215 5 24 26 136 29 55
Agyrtinae                
Ecanus glaber (Fabricius, 1787) 12 22 10 20 1 1 1 1
Leiodidae                
Leiodinae                
Triarthron maerkelii Märkel, 1840 40 76 2 5 23 46 17 25
Sogda suturalis (Zetterstedt, 1828) 15 41 0 6 10 14 5 21
Sogda ciliaris (Thomson, 1874) 35 133 0 11 12 39 26 83
Hydnobius septentrionalis Thomson, 1874 15 44 0 5 8 17 8 22
Hydnobius latifrons (Curtis, 1840) 9 53 0 1 3 3 7 49
Hydnobius tibialis J.Sahlberg, 1903 3 5 0 1 3 4 0 0
Hydnobius spinipes (Gyllenhal, 1813) 110 319 9 26 39 81 71 212
Hydnobius edentatus (Sahlberg, 1833) 0 1 0 1 0 0 0 0
Leiodes punctulata (Gyllenhal, 1810) 40 74 1 5 26 46 16 23
Leiodes inordinata (J.Sahlberg, 1898) 24 47 0 1 18 38 6 8
Leiodes silesiaca (Kraatz, 1852) 85 319 9 15 32 101 50 203
Leiodes hybrida (Erichson, 1845) 32 66 4 7 5 6 24 53
Leiodes rugosa Stephens, 1829 1 2 0 0 1 1 0 1
Leiodes brandisi Holdhaus, 1902 1 2 0 0 1 2 0 0
Leiodes ciliaris (Schmidt, 1841) 14 103 3 15 4 34 11 54
Leiodes triepkii (Schmidt, 1841) 63 156 19 57 19 30 34 69
Leiodes rubiginosa (Schmidt, 1841) 2 5 1 4 0 0 1 1
Leiodes calcarata (Erichson, 1845) 39 93 5 19 16 27 22 47
Leiodes lucens (Fairmaire, 1855) 26 52 2 7 7 13 17 32
Leiodes oblonga (Erichson, 1845) 27 62 0 1 11 37 19 24
Leiodes fracta (Seidlitz, 1874) 9 23 5 18 2 2 2 3
Leiodes furva (Erichson, 1845) 1 3 0 1 0 0 1 2
Leiodes longipes (Schmidt, 1841) 6 12 1 5 3 5 2 2
Leiodes picea (Panzer, 1797) 121 446 3 13 53 117 73 316
Leiodes flavescens (Schmidt, 1841) 1 5 0 2 0 0 1 3
Leiodes ruficollis J.Sahlberg, 1898 88 322 1 12 47 109 49 201
Leiodes litura Stephens, 1835 1 2 0 0 0 0 1 2
Leiodes obesa (Schmidt, 1841) 196 1019 20 57 68 168 133 794
Leiodes dubia (Fabricius, 1793) 0 1 0 1 0 0 0 0
Leiodes rufipennis (Paykull, 1798) 7 25 0 2 2 2 5 21
Leiodes bicolor (Schmidt, 1841) 3 7 0 2 2 4 1 1
Leiodes ferruginea (Fabricius, 1787) 42 337 2 16 13 26 30 295
Leiodes sparreschneideri Strand, 1943 4 8 0 0 1 1 3 7
Leiodes puncticollis (Thomson, 1862) 17 35 2 5 11 20 5 10
Leiodes badia (Sturm, 1807) 30 63 23 38 2 2 5 23
Leiodes gyllenhalii Stephens, 1829 96 199 4 14 41 75 59 110
Liocyrtusa minuta (Ahrens, 1812) 36 156 3 12 6 11 27 133
Liocyrtusa vittata (Curtis, 1840) 8 14 0 4 3 3 6 7
Cyrtusa subtestacea (Gyllenhal, 1813) 18 27 7 13 6 7 6 7
Colenis immunda (Sturm, 1807) 34 146 5 12 9 18 26 116
Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792) 355 4612 22 53 131 1693 262 2866
Anisotoma axillaris Gyllenhal, 1810 249 1124 21 50 107 373 151 701
Anisotoma castanea (Herbst, 1792) 313 1440 18 47 121 365 212 1028
Anisotoma glabra (Fabricius, 1787) 365 3752 37 76 149 1156 232 2520
Anisotoma orbicularis (Herbst, 1792) 179 600 8 28 61 170 140 402
Liodopria serricornis (Gyllenhal, 1813) 22 165 0 0 6 61 18 104
Amphicyllis globus (Fabricius, 1792) 204 510 16 34 50 99 156 377
Amphicyllis globiformis (Sahlberg, 1833) 37 84 4 9 18 46 19 29
Agathidium marginatum Sturm, 1807 13 47 5 10 1 3 8 34
Agathidium varians Beck, 1817 14 66 3 12 4 4 9 50
Agathidium mandibulare Sturm, 1807 1 1 0 0 0 0 1 1
Agathidium pulchellum Wankowicz, 1869 15 45 0 0 7 24 10 21
Agathidium pallidum (Gyllenhal, 1827) 77 271 1 1 15 48 63 222
Agathidium rotundatum (Gyllenhal, 1827) 237 812 22 57 102 267 146 488
Agathidium confusum Brisout de Barneville, 1863 289 1962 9 21 110 604 210 1337
Agathidium nigripenne (Fabricius, 1792) 240 1099 10 36 91 338 175 725
Agathidium nigrinum Sturm, 1807 51 127 2 5 24 54 26 68
Agathidium arcticum Thomson, 1862 88 174 5 13 46 84 45 77
Agathidium discoideum Erichson, 1845 89 534 4 11 35 222 59 301
Agathidium atrum (Paykull, 1798) 149 415 23 55 61 130 86 230
Agathidium seminulum (Linnaeus, 1758) 353 5738 24 67 139 800 253 4871
Agathidium laevigatum Erichson, 1845 168 740 27 87 52 96 114 557
Agathidium badium Erichson, 1845 62 120 7 16 20 36 38 68
Agathidium pisanum Brisout de Barneville, 1872 240 2189 13 29 109 634 159 1526
Coloninae                
Colon latum Kraatz, 1850 59 212 0 4 19 60 45 148
Colon pseudolatum Palm, 1941 18 32 1 3 5 14 12 15
Colon rufescens Kraatz, 1850 1 3 0 2 0 0 1 1
Colon arcticum Munster, 1911 5 11 0 4 2 2 4 5
Colon brundini Palm, 1941 3 3 0 0 2 2 1 1
Colon curvipes Mäklin, 1881 1 1 0 0 1 1 0 0
Colon angulare Erichson, 1837 29 99 1 4 10 12 18 83
Colon dentipes (Sahlberg, 1822) 8 17 0 4 5 9 4 4
Colon barnevillei Kraatz, 1858 14 95 1 5 6 7 8 83
Colon brunneum (Latreille, 1807) 43 315 2 9 20 45 27 261
Colon appendiculatum (Sahlberg, 1822) 36 252 1 11 18 110 22 131
Colon serripes (Sahlberg, 1822) 61 168 0 7 22 43 40 118
Colon puncticolle Kraatz, 1850 3 6 0 1 2 2 1 3
Colon viennense Herbst, 1797 19 48 1 9 9 18 11 21
Colon bidentatum (Sahlberg, 1822) 44 91 3 11 16 34 28 46
Cholevinae                
Ptomaphagus subvillosus (Goeze, 1777) 60 164 2 5 20 51 46 108
Ptomaphagus sericatus (Chaudoir, 1845) 38 233 0 1 8 73 36 159
Nemadus colonoides (Kraatz, 1851) 80 244 3 7 22 82 62 155
Eocatops pelopis (Reitter, 1884) 1 2 0 0 0 1 1 1
Nargus velox (Spence, 1813) 42 140 1 2 16 42 29 96
Choleva lederiana Reitter, 1902 65 329 11 42 36 261 20 26
Choleva oblonga Latreille, 1807 20 82 2 3 4 17 15 62
Choleva glauca Britten, 1918 87 208 0 10 44 98 47 100
Choleva angustata (Fabricius, 1781) 7 18 1 6 3 8 3 4
Choleva sturmii Brisout de Barneville, 1863 32 90 0 7 22 52 13 31
Choleva fagniezi Jeannel, 1922 13 36 0 2 9 23 5 11
Choleva spinipennis Reitter, 1890 15 31 2 3 5 9 9 19
Choleva elongata (Paykull, 1798) 4 10 0 1 0 0 4 9
Dreposcia brevipalpis (Reitter, 1901) 1 2 0 1 1 1 0 0
Sciodrepoides watsoni (Spence, 1813) 352 1694 14 70 119 462 273 1162
Sciodrepoides fumatus (Spence, 1813) 162 373 5 10 51 99 121 264
Sciodrepoides alpestris Jeannel, 1934 70 140 0 1 11 24 61 115
Catops subfuscus Kellner, 1846 52 110 2 10 27 71 25 29
Catops alpinus Gyllenhal, 1827 113 391 5 16 62 264 57 111
Catops luteipes Thomson, 1884 9 25 2 3 4 18 3 4
Catops longulus Kellner, 1846 8 19 0 2 7 14 2 3
Catops coracinus Kellner, 1846 105 244 7 14 50 137 55 93
Catops tristis (Panzer, 1794) 129 327 5 16 65 194 67 117
Catops morio (Fabricius, 1787) 99 279 8 23 36 85 73 171
Catops nigriclavis Gerhardt, 1900 30 110 1 4 11 37 23 69
Catops fuscus (Panzer, 1794) 11 105 2 9 7 74 3 22
Catops fuliginosus Erichson, 1837 7 21 0 0 0 0 7 21
Catops borealis Krogerus, 1931 2 14 0 6 1 1 1 7
Catops nigricans (Spence, 1813) 113 410 3 8 51 269 67 133
Apocatops nigrita (Erichson, 1837) 223 767 14 34 100 350 139 383
Fissocatops westi (Krogerus, 1931) 11 33 0 5 6 19 5 9
Silphidae                
Silphinae                
Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758) 91 177 5 17 25 48 68 112
Thanatophilus lapponicus (Herbst, 1793) 30 326 12 72 7 228 16 26
Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) 92 193 15 33 26 51 55 109
Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) 58 165 9 24 30 63 27 78
Thanatophilus dispar (Herbst, 1793) 57 192 41 67 13 52 13 73
Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758) 180 384 10 29 54 89 135 266
Aclypea opaca (Linnaeus, 1758) 60 114 4 23 32 53 29 38
Aclypea undata (Müller, 1776) 28 62 27 60 1 2 0 0
Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772) 1 26 1 21 1 5 0 0
Silpha carinata Herbst, 1783 157 794 14 30 46 111 125 653
Silpha obscura Linnaeus, 1758 52 222 48 209 3 5 2 8
Silpha tristis Illiger, 1798 54 274 27 62 14 63 24 149
Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) 242 695 18 40 72 142 188 513
Nicrophorinae                
Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767) 5 10 0 0 3 7 2 3
Nicrophorus investigator Zetterstedt, 1824 176 452 8 21 46 103 139 328
Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783 306 1307 18 37 102 225 230 1045
Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) 87 180 7 19 19 36 66 125
Staphylinidae                
Omaliinae                
Eusphalerum minutum (Fabricius, 1792) 251 518 19 34 86 157 174 327
Eusphalerum sorbicola (Y.Kangas, 1941) 28 54 4 9 14 23 11 22
Eusphalerum lapponicum (Mannerheim, 1830) 49 132 5 20 14 29 37 83
Eusphalerum luteum (Marsham, 1802) 34 176 2 10 8 10 29 156
Eusphalerum sorbi (Gyllenhal, 1810)                
Acrulia inflata (Gyllenhal, 1813) 195 400 8 30 83 148 130 222
Pycnoglypta lurida (Gyllenhal, 1813) 71 204 5 32 28 66 47 106
Acrolocha minuta (Olivier, 1795) 5 7 5 7 0 0 0 0
Acrolocha pliginskii Bernhauer, 1912 13 60 2 8 4 16 9 36
Acrolocha sulcula (Stephens, 1834) 18 46 12 21 4 6 2 19
Phyllodrepa melanocephala (Fabricius, 1787) 161 866 3 10 51 306 131 550
Phyllodrepa salicis (Gyllenhal, 1810) 0 2 0 2 0 0 0 0
Phyllodrepa nigra (Gravenhorst, 1806) 74 223 5 19 35 108 48 96
Phyllodrepa puberula Bernhauer, 1903 5 14 0 3 3 8 2 3
Phyllodrepa floralis (Paykull, 1789) 39 81 11 24 17 32 13 25
Phyllodrepa melis Hansen, 1940 1 1 1 1 0 0 0 0
Phyllodrepa sahlbergi Luze, 1906 23 55 0 2 12 37 14 16
Dropephylla linearis (Zetterstedt, 1828) 147 317 3 7 74 131 80 179
Dropephylla clavigera Luze, 1906 48 237 3 8 14 40 33 189
Dropephylla ioptera (Stephens, 1834) 33 131 2 7 14 72 22 52
Dropephylla heeri Heer, 1841 1 1 0 0 0 0 1 1
Hapalaraea pygmaea (Paykull, 1800) 9 48 8 47 1 1 0 0
Omalium riparium Thomson, 1857 11 140 3 5 6 65 6 70
Omalium rivulare (Paykull, 1789) 192 429 13 29 94 212 106 188
Omalium septentrionis Thomson, 1857 105 206 10 34 52 94 45 78
Omalium oxyacanthae Gravenhorst, 1806 1 1 0 0 0 0 1 1
Omalium strigicolle Wankowicz, 1869 93 185 7 18 50 96 43 71
Omalium laticolle Kraatz, 1857 12 45 2 6 9 15 4 24
Omalium exiguum Gyllenhal, 1810 6 14 1 5 3 4 2 5
Omalium littorale Kraatz, 1857 10 76 1 2 5 13 8 61
Omalium caesum Gravenhorst, 1806 151 303 2 16 67 132 87 155
Omalium rugatum Mulsant & Rey, 1880 128 333 0 5 36 86 103 242
Omalium muensteri Bernhauer, 1901 2 8 0 0 0 0 2 8
Omalium excavatum Stephens, 1834 76 206 69 194 8 10 2 2
Xylostiba monilicornis (Gyllenhal, 1810) 52 129 3 10 28 83 22 36
Phloeostiba plana (Paykull, 1792) 87 201 10 23 33 59 51 119
Phloeostiba lapponica (Zetterstedt, 1838) 252 958 19 41 123 296 133 621
Phloeonomus pusillus (Gravenhorst, 1806) 183 575 4 23 81 164 113 388
Phloeonomus sjobergi Strand, 1937 181 589 0 6 75 150 126 433
Phloeonomus punctipennis Thomson, 1867 87 170 1 7 38 66 56 97
Xylodromus depressus (Gravenhorst, 1802) 36 92 4 15 13 34 21 43
Xylodromus brunnipennis (Stephens, 1832) 37 107 7 31 19 46 13 30
Cylletron nivale Thomson, 1859 35 117 7 33 12 22 21 62
Porrhodites fenestralis (Zetterstedt, 1828) 11 17 2 3 4 4 5 10
Mannerheimia arctica (Erichson, 1840) 23 50 5 16 10 21 9 13
Mannerheimia brevipennis (Motschulsky, 1860) 2 4 0 1 1 1 1 2
Deliphrum tectum (Paykull, 1789) 217 467 16 33 100 192 134 242
Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827) 145 394 12 34 52 139 105 221
Anthobium unicolor (Marsham, 1802) 7 14 0 0 0 0 7 14
Anthobium fusculum (Erichson, 1839) 10 107 0 0 2 24 9 83
Olophrum piceum (Gyllenhal, 1810) 14 30 0 5 10 21 4 4
Olophrum fuscum (Gravenhorst, 1806) 141 363 6 16 54 166 94 181
Olophrum assimile (Paykull, 1800) 121 366 4 35 36 77 98 254
Olophrum boreale (Paykull, 1792) 64 227 16 50 21 39 43 138
Olophrum consimile (Gyllenhal, 1810) 146 369 10 29 62 128 84 212
Olophrum rotundicolle (Sahlberg, 1830) 72 141 9 18 28 54 39 69
Arpedium quadrum (Gravenhorst, 1806) 176 496 14 38 60 206 126 252
Eucnecosum puncticolle (J.Sahlberg, 1880) 0 2 0 0 0 2 0 0
Eucnecosum brachypterum (Gravenhorst, 1802) 170 549 13 55 84 177 90 317
Eucnecosum tenue (LeConte, 1863) 21 56 5 8 8 16 11 32
Eucnecosum brunnescens (J.Sahlberg, 1871) 39 121 6 15 11 31 28 75
Acidota crenata (Fabricius, 1793) 302 1257 9 29 109 242 222 986
Acidota cruentata Mannerheim, 1830 44 99 1 4 20 50 28 45
Acidota quadrata (Zetterstedt, 1838) 46 149 6 13 10 20 37 116
Lesteva punctata Erichson, 1839 1 49 0 0 1 49 0 0
Lesteva longoelytrata (Goeze, 1777) 53 115 2 6 26 45 31 64
Lesteva monticola Kiesenwetter, 1847 2 11 0 1 1 5 2 5
Lesteva pubescens Mannerheim, 1830 5 30 0 0 3 26 3 4
Geodromicus plagiatus (Fabricius, 1798) 103 245 15 42 46 106 53 97
Geodromicus longipes (Mannerheim, 1830) 23 119 8 18 7 21 14 80
Anthophagus alpinus (Paykull, 1790) 62 255 7 33 26 64 43 158
Anthophagus angusticollis (Mannerheim, 1830) 20 109 2 10 5 42 15 57
Anthophagus omalinus Zetterstedt, 1828 341 2689 18 37 156 1143 207 1509
Anthophagus caraboides (Linnaeus, 1758) 293 1050 16 35 112 354 206 661
Coryphium angusticolle Stephens, 1834 93 221 2 8 64 138 32 75
Coryphiomorphus hyperboreus (Mäklin, 1880) 4 5 1 1 1 2 2 2
Eudectus giraudi Redtenbacher, 1857 42 97 3 5 20 47 22 45
Boreaphilus henningianus Sahlberg, 1832 57 110 5 16 20 27 35 67
Proteininae                
Megarthrus prosseni Schatzmayr, 1904 90 202 8 31 32 57 62 114
Megarthrus strandi Scheerpeltz, 1931 61 122 2 17 34 53 29 52
Megarthrus nigrinus J.Sahlberg, 1876 14 58 3 7 3 23 11 28
Megarthrus depressus (Paykull, 1789) 303 826 8 25 115 241 212 560
Megarthrus denticollis (Beck, 1817) 127 262 8 23 57 95 75 144
Megarthrus nitidulus Kraatz, 1857 100 208 0 0 31 76 74 132
Megarthrus hemipterus (Illiger, 1794) 7 19 0 0 0 0 7 19
Megarthrus fennicus Lahtinen, 1938 79 147 2 7 43 69 38 71
Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792) 235 585 3 21 101 199 159 365
Proteinus altaicus Reitter, 1905 16 34 1 2 13 25 3 7
Proteinus hyperboreus Muona, 1978 8 19 1 5 6 13 1 1
Proteinus laevigatus Hochhuth, 1872 89 192 0 10 34 76 62 106
Proteinus atomarius Erichson, 1840 40 93 0 5 21 37 24 51
Micropeplinae                
Arrhenopeplus tesserula (Curtis, 1828) 24 60 6 23 8 16 12 21
Micropeplus fulvus Erichson, 1840 6 20 3 11 2 7 1 2
Micropeplus dokuchaevi Rjabukhin, 1991 1 11 0 0 0 0 1 11
Micropeplus longipennis Kraatz, 1859 1 1 0 0 0 0 1 1
Micropeplus porcatus (Paykull, 1789) 0 3 0 3 0 0 0 0
Pselaphinae                
Euplectus nanus (Reichenbach, 1816) 14 34 0 6 9 22 5 6
Euplectus kirbii Denny, 1825 133 705 2 4 43 124 112 577
Euplectus piceus Motschulsky, 1835 141 362 2 9 52 107 101 246
Euplectus decipiens Raffray, 1910 118 274 1 8 54 115 73 151
Euplectus bescidicus Reitter, 1882 95 522 1 8 21 53 84 461
Euplectus sanguineus Denny, 1825 25 85 6 18 12 20 11 47
Euplectus signatus (Reichenbach, 1816) 39 103 9 26 17 54 16 23
Euplectus lapponicus Löbl & Mattila, 2010 1 4 0 0 0 0 1 4
Euplectus punctatus Mulsant & Rey, 1861 256 1667 3 15 77 200 197 1452
Euplectus karstenii (Reichenbach, 1816) 254 2190 2 15 97 242 188 1933
Euplectus mutator Fauvel, 1895 172 796 0 5 38 111 147 680
Plectophloeus nitidus (Fairmaire, 1858) 3 45 1 1 2 29 2 15
Bibloporus bicolor (Denny, 1825) 189 1070 0 7 54 152 158 911
Bibloporus minutus Raffray, 1914 176 972 0 13 43 110 149 849
Bibloplectus tenebrosus (Reitter, 1880) 10 28 0 2 4 5 7 21
Bibloplectus spinosus Raffray, 1914 10 28 0 4 4 13 7 11
Bibloplectus ambiguus (Reichenbach, 1816) 72 225 2 23 25 61 56 141
Bibloplectus minutissimus (Aubé, 1833) 3 5 0 0 2 3 1 2
Trimium brevicorne (Reichenbach, 1816) 197 1452 5 18 61 156 155 1278
Trichonyx sulcicollis (Reichenbach, 1816) 6 28 0 0 1 1 5 27
Batrisodes venustus (Reichenbach, 1816) 5 8 4 7 1 1 0 0
Batrisodes hubenthali Reitter, 1913 26 72 1 1 4 6 22 65
Batrisodes buqueti (Aubé, 1833) 2 3 0 0 2 3 0 0
Bythinus macropalpus Aubé, 1833 17 46 0 5 8 23 10 18
Bryaxis puncticollis (Denny, 1825) 120 322 7 19 30 73 89 230
Bryaxis bulbifer (Reichenbach, 1816) 175 545 2 19 45 76 144 450
Tychus niger (Paykull, 1800) 35 92 4 13 15 35 21 44
Rybaxis longicornis (Leach, 1817) 116 342 5 20 39 105 89 217
Rybaxis laminata (Motschulsky, 1836) 26 57 0 3 9 15 18 39
Brachygluta fossulata (Reichenbach, 1816) 153 520 1 13 48 143 132 364
Brachygluta sinuata (Aubé, 1833) 12 21 1 3 6 6 6 12
Brachygluta helferi (Schmidt-Goebel, 1836) 2 10 2 10 0 0 0 0
Fagniezia impressa (Panzer, 1805) 22 104 1 2 2 30 20 72
Pselaphaulax dresdensis (Herbst, 1792) 23 58 6 22 6 11 12 25
Pselaphus heisei Herbst, 1792 106 407 3 16 31 94 83 297
Tyrus mucronatus (Panzer, 1803) 112 236 3 12 30 56 83 168
Claviger testaceus Preyssler, 1790 27 195 18 76 6 102 7 17
Phloeocharinae                
Phloeocharis subtilissima Mannerheim, 1830 139 339 7 18 39 76 112 245
Olisthaerinae                
Olisthaerus megacephalus (Zetterstedt, 1828) 57 157 5 31 22 38 35 88
Olisthaerus substriatus (Paykull, 1790) 84 234 10 34 29 86 57 114
Tachyporinae                
Mycetoporus debilis Mäklin, 1847 11 23 0 4 5 12 6 7
Mycetoporus tenuis Mulsant & Rey, 1853 36 83 2 8 7 9 30 66
Mycetoporus altaicus Luze, 1901 42 104 0 5 18 34 27 65
Mycetoporus monticola Fowler, 1888 33 68 1 11 12 23 20 34
Mycetoporus erichsonanus Fagel, 1965 6 21 0 0 1 2 5 19
Mycetoporus lepidus (Gravenhorst, 1806) 341 2755 8 24 132 498 242 2233
Mycetoporus longulus Mannerheim, 1830 76 167 0 9 28 72 51 86
Mycetoporus bimaculatus Lacordaire, 1835 18 42 0 5 10 19 9 18
Mycetoporus despectus Strand, 1969 6 39 0 0 3 3 4 36
Mycetoporus glaber (Sperk, 1835) 12 22 0 0 3 4 10 18
Mycetoporus inaris Luze, 1901 16 35 1 5 9 22 6 8
Mycetoporus montanus Luze, 1901 28 51 0 6 6 9 24 36
Mycetoporus forticornis Fauvel, 1875 25 51 0 7 7 10 21 34
Mycetoporus clavicornis (Stephens, 1832) 69 176 1 5 22 31 50 140
Mycetoporus reichei Pandellé, 1869 4 19 0 0 0 0 4 19
Mycetoporus pachyraphis (Pandellé, 1869) 12 28 2 8 7 14 4 6
Mycetoporus niger Fairmaire & Laboulbène, 1856 41 121 3 11 27 83 11 27
Mycetoporus boreellus J.Sahlberg, 1876 23 77 2 4 6 21 17 52
Mycetoporus maerkelii Kraatz, 1857 44 66 2 5 16 19 27 42
Mycetoporus rufescens (Stephens, 1832) 27 43 0 4 10 18 17 21
Mycetoporus eppelsheimianus Fagel, 1968 15 27 0 1 9 18 6 8
Mycetoporus brucki (Pandellé, 1869) 7 10 0 1 6 7 1 2
Mycetoporus punctus (Gravenhorst, 1806) 107 254 0 10 33 51 81 193
Ischnosoma bergrothi (Hellén, 1925) 86 367 0 8 23 63 71 296
Ischnosoma longicorne (Mäklin, 1847) 111 245 4 20 44 90 68 135
Ischnosoma splendidum (Gravenhorst, 1806) 378 2170 8 28 97 384 314 1758
Bryoporus cernuus (Gravenhorst, 1806) 153 324 3 15 48 61 109 248
Bryophacis maklini (J. Sahlberg, 1871) 16 38 2 3 8 10 8 25
Bryophacis rufus (Erichson, 1839) 36 108 1 4 21 45 17 59
Bryophacis crassicornis (Mäklin, 1847) 31 54 0 6 19 28 15 20
Carphacis striatus (Olivier, 1795) 33 145 5 7 4 14 26 124
Lordithon thoracicus (Fabricius, 1777) 337 805 10 25 133 278 229 502
Lordithon bimaculatus (Schrank 1798) 76 164 0 0 34 61 49 103
Lordithon trinotatus (Erichson, 1839) 3 6 0 0 3 6 0 0
Lordithon trimaculatus (Fabricius, 1793) 101 335 2 9 26 128 79 198
Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1761) 417 3893 6 17 158 1519 316 2357
Lordithon pulchellus (Mannerheim, 1830) 20 62 3 12 7 24 12 26
Lordithon speciosus (Erichson, 1839) 177 1217 5 12 74 506 117 699
Bolitobius cingulatus Mannerheim, 1830 142 297 4 17 68 126 83 154
Bolitobius castaneus (Stephens, 1832) 47 83 1 5 11 13 35 65
Parabolitobius formosus (Gravenhorst, 1806) 65 235 0 6 12 18 58 211
Sepedophilus littoreus (Linnaeus, 1758) 314 1690 1 13 108 405 241 1272
Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1793) 309 1448 4 12 121 372 236 1064
Sepedophilus marshami (Stephens, 1832) 229 1107 3 13 68 184 186 910
Sepedophilus constans (Fowler, 1888) 63 157 0 6 24 53 44 98
Sepedophilus immaculatus (Stephens, 1832) 77 186 0 10 21 29 63 147
Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802) 57 227 0 7 15 85 46 135
Sepedophilus pedicularius (Gravenhorst, 1802) 151 378 0 11 43 85 124 282
Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781) 138 313 0 10 36 69 113 234
Tachyporus obscurellus Zetterstedt, 1838 115 280 7 17 40 78 79 185
Tachyporus obtusus (Linnaeus, 1767) 118 210 3 14 51 85 77 111
Tachyporus abdominalis (Fabricius, 1781) 87 186 2 18 31 57 61 111
Tachyporus solutus Erichson, 1840 33 60 2 6 10 10 23 44
Tachyporus pallidus Sharp, 1871 109 236 1 13 33 53 86 170
Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775) 155 373 1 13 55 109 123 251
Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758) 250 835 4 13 94 157 191 665
Tachyporus dispar (Paykull, 1789) 138 504 1 12 41 86 107 406
Tachyporus tersus Erichson, 1839 6 11 0 3 2 2 4 6
Tachyporus atriceps Stephens, 1832 13 31 2 14 5 5 7 12
Tachyporus quadriscopulatus Pandellé, 1869 22 46 2 9 3 6 17 31
Tachyporus transversalis Gravenhorst, 1806 109 273 4 19 34 87 79 167
Tachyporus pulchellus Mannerheim, 1843 101 307 3 16 36 82 69 209
Tachyporus pusillus Gravenhorst, 1806 55 101 4 18 14 28 41 55
Tachyporus scitulus Erichson, 1839 48 141 1 1 18 29 31 111
Tachyporus corpulentus J.Sahlberg, 1876 32 80 2 5 14 20 18 55
Lamprinodes saginatus (Gravenhorst, 1806) 46 131 2 8 11 13 35 110
Tachinus signatus Gravenhorst, 1802 224 880 5 17 70 378 175 485
Tachinus elegans Eppelsheim, 1893 74 312 0 1 45 200 35 111
Tachinus pallipes (Gravenhorst, 1806) 298 1249 9 21 133 673 195 555
Tachinus marginatus (Fabricius, 1793) 36 133 2 12 9 28 27 93
Tachinus proximus Kraatz, 1855 170 450 1 18 79 218 107 214
Tachinus rufipennis Gyllenhal, 1810 31 111 0 7 18 41 18 63
Tachinus atripes J.Sahlberg, 1876 15 21 1 2 10 14 4 5
Tachinus subterraneus (Linnaeus, 1758) 80 201 1 10 46 105 42 86
Tachinus fimetarius Gravenhorst, 1802 84 171 75 155 10 16 0 0
Tachinus lignorum (Linnaeus, 1758) 45 135 2 11 21 82 23 42
Tachinus basalis Erichson, 1839 60 157 0 1 25 86 40 70
Tachinus corticinus Gravenhorst, 1802 135 412 5 17 37 87 105 308
Tachinus laticollis Gravenhorst, 1802 358 2072 3 19 123 1003 269 1050
Tachinus schneideri Luze, 1900 26 154 0 0 1 1 26 153
Tachinus marginellus (Fabricius, 1781) 167 601 2 20 74 369 108 212
Tachinus elongatus Gyllenhal, 1810 183 718 4 15 105 480 93 223
Tachinus punctipennis (J.Sahlberg, 1876) 2 8 2 7 0 0 0 1
Coproporus immigrans Schülke, 2007 1 1 0 0 0 0 1 1
Cilea silphoides (Linnaeus, 1767) 49 133 0 8 20 57 31 68
Cilea exilis (Boheman, 1858) 1 4 0 0 0 0 1 4
Trichophyinae                
Trichophya pilicornis (Gyllenhal, 1810) 156 341 1 7 78 122 84 212
Habrocerinae                
Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806) 41 131 0 2 5 10 39 119
Aleocharinae                
Aleochara curtula (Goeze, 1777) 74 208 1 9 22 51 61 148
Aleochara brevipennis Gravenhorst, 1806 139 398 6 17 49 105 102 276
Aleochara intricata Mannerheim, 1830 42 101 1 9 19 30 27 62
Aleochara inconspicua Aubé, 1850 54 151 1 11 24 66 35 74
Aleochara haematoptera Kraatz, 1858 2 2 0 0 1 1 1 1
Aleochara puberula Klug, 1832 1 5 0 4 1 1 0 0
Aleochara tristis Gravenhorst, 1806 14 36 0 4 5 11 10 21
Aleochara moesta Gravenhorst, 1802 0 4 0 4 0 0 0 0
Aleochara sparsa Heer, 1839 32 81 0 3 12 35 23 43
Aleochara stichai Likovský, 1965 26 61 1 2 16 39 13 20
Aleochara diversa (J. Sahlberg, 1876)
= Aleochara kamila
0 11 0 9 0 0 0 2
Aleochara funebris Wollaston, 1864 7 36 0 1 5 28 3 7
Aleochara peeziana Lohse, 1961 7 16 0 5 5 9 2 2
Aleochara lanuginosa Gravenhorst, 1802 94 189 4 23 43 87 53 79
Aleochara lygaea Kraatz, 1862 31 82 5 18 12 24 15 40
Aleochara villosa Mannerheim, 1830 21 70 0 5 7 41 16 24
Aleochara sanguinea (Linnaeus, 1758) 15 39 2 12 7 16 7 11
Aleochara fumata Gravenhorst, 1802 97 250 0 9 34 90 75 151
Aleochara moerens Gyllenhal, 1827 227 768 7 25 99 250 141 493
Aleochara laevigata Gyllenhal, 1810 19 55 2 11 8 26 11 18
Aleochara signata (J. Sahlberg, 1876) 5 38 0 0 1 6 4 32
Aleochara haemoptera Kraatz, 1856 0 1 0 1 0 0 0 0
Aleochara spadicea (Erichson, 1837) 17 65 0 0 7 32 12 33
Aleochara ruficornis Gravenhorst, 1802 1 2 0 0 1 2 0 0
Aleochara bilineata Gyllenhal, 1810 39 116 1 14 17 17 22 85
Aleochara binotata Kraatz, 1856 14 29 0 13 7 8 7 8
Aleochara brundini Bernhauer, 1936 23 155 1 2 8 63 19 90
Aleochara bipustulata (Linnaeus, 1761) 121 271 4 15 51 83 80 173
Aleochara grisea Kraatz, 1856 6 113 0 3 3 67 5 43
Aleochara punctatella Motschulsky, 1858 1 2 0 0 1 2 0 0
Tinotus morion (Gravenhorst, 1802) 100 205 0 12 36 56 74 137
Oxypoda lugubris Kraatz, 1856 25 68 3 7 9 29 15 32
Oxypoda elongatula Aubé, 1850 104 222 3 20 31 60 79 142
Oxypoda procerula Mannerheim, 1830 121 269 6 21 45 73 83 175
Oxypoda opaca (Gravenhorst, 1802) 64 167 3 19 33 70 34 78
Oxypoda nigricornis Motschulsky, 1860 58 110 3 13 33 48 25 49
Oxypoda operta Sjöberg, 1950 29 88 0 1 14 60 15 27
Oxypoda longipes Mulsant & Rey, 1861 21 96 0 8 13 42 11 46
Oxypoda vittata Märkel, 1842 8 49 0 4 6 10 4 35
Oxypoda acuminata (Stephens, 1832) 16 70 0 7 8 21 9 42
Oxypoda spectabilis Märkel, 1845 87 228 0 8 45 140 49 80
Oxypoda funebris Kraatz, 1856 61 116 4 17 28 37 32 62
Oxypoda lentula Erichson, 1837 3 21 0 0 2 2 1 19
Oxypoda skalitzkyi Bernhauer, 1902 191 1111 2 11 98 448 108 652
Oxypoda brevicornis (Stephens, 1832) 229 698 2 19 103 178 151 501
Oxypoda doderoi Bernhauer, 1902 8 30 0 8 6 18 2 4
Oxypoda hansseni Strand, 1946 37 139 0 0 13 35 25 104
Oxypoda vicina Kraatz, 1858 37 116 0 2 9 13 30 101
Oxypoda exoleta Erichson, 1839 24 62 2 6 15 33 10 23
Oxypoda abdominalis (Mannerheim, 1830) 51 149 1 6 15 62 37 81
Oxypoda strandi Scheerpeltz, 1957 16 46 0 4 8 20 9 22
Oxypoda islandica Kraatz, 1857 5 16 1 6 1 4 4 6
Oxypoda togata Erichson, 1837 7 31 0 4 6 22 3 5
Oxypoda serpentata Kangas, 1983 0 1 0 1 0 0 0 0
Oxypoda praecox Erichson, 1839 29 78 0 9 9 17 21 52
Oxypoda alternans (Gravenhorst, 1802) 224 608 2 21 82 170 163 417
Oxypoda testacea Erichson, 1837 2 6 1 4 0 0 1 2
Oxypoda brachyptera (Stephens, 1832) 27 122 0 3 4 9 24 110
Oxypoda annularis (Mannerheim, 1830) 174 664 3 18 67 178 124 468
Oxypoda flavicornis Kraatz, 1856 29 44 1 5 16 17 13 22
Oxypoda advena Mäklin, 1846 18 47 0 7 9 21 11 19
Oxypoda soror Thomson, 1855 66 239 1 11 22 48 48 180
Oxypoda formiceticola Märkel, 1841 52 153 0 12 27 85 29 56
Oxypoda rugicollis Kraatz, 1856 7 10 0 1 3 3 4 6
Oxypoda bicolor Mulsant & Rey, 1853 21 42 0 5 6 10 16 27
Oxypoda haemorrhoa (Mannerheim, 1830) 110 292 4 18 52 159 59 115
Devia prospera (Erichson, 1839) 56 165 5 18 17 60 38 87
Hygropora cunctans (Erichson, 1837) 20 50 2 8 11 22 7 20
Hygropora longicornis Palm, 1949 5 12 0 2 2 4 3 6
Pyroglossa pulcherrima (Bernhauer, 1901) 3 4 0 0 1 1 2 3
Acrostiba borealis Thomson, 1858 100 229 1 10 58 119 45 100
Ocyusa maura (Erichson, 1837) 123 263 4 16 54 119 76 128
Ocyusa picina (Aubé, 1850) 13 23 0 1 8 11 5 11
Cephalocousya nivicola (Thomson, 1871) 14 64 1 3 10 19 6 42
Cousya longitarsis (Thomson, 1867)
= Chilomorpha longitarsis
19 52 0 2 4 4 16 46
Calodera nigrita Mannerheim, 1830 11 16 0 2 7 7 4 7
Calodera protensa Mannerheim, 1830 3 6 0 0 1 4 2 2
Calodera rufescens Kraatz, 1856 1 1 0 0 1 1 0 0
Calodera aethiops (Gravenhorst, 1802) 81 190 2 14 33 56 55 120
Calodera lapponica J.Sahlberg, 1871 3 6 2 3 1 1 0 2
Calodera riparia Erichson, 1837 25 40 1 7 14 16 13 17
Calodera rubens Erichson, 1837 1 2 0 1 0 0 1 1
Parocyusa rubicunda (Erichson, 1837) 43 140 1 7 18 56 26 77
Parocyusa crebrepunctata (Strand, 1962) 2 3 1 1 0 0 1 2
Ischnoglossa prolixa (Gravenhorst, 1802) 6 10 1 3 4 6 1 1
Ischnoglossa elegantula (Mannerheim, 1830) 136 278 2 13 71 121 70 144
Ischnoglossa obscura Wunderle, 1990 40 83 0 0 7 14 34 69
Dexiogyia corticina (Erichson, 1837) 65 147 0 5 35 86 35 56
Dexiogyia forticornis (Strand, 1939) 31 160 0 0 0 0 31 160
Thiasophila angulata (Erichson, 1837) 72 212 1 8 29 103 49 101
Thiasophila canaliculata Mulsant & Rey, 1875 11 22 1 6 6 7 4 9
Thiasophila wockii (Schneider, 1862) 50 113 0 1 7 12 45 100
Thiasophila bercionis Bernhauer, 1926 4 7 2 5 0 0 2 2
Thiasophila inquilina (Märkel, 1845) 3 6 1 4 1 1 1 1
Crataraea suturalis (Mannerheim, 1830) 34 102 3 12 14 55 19 35
Haploglossa villosula (Stephens, 1832) 246 1935 3 12 78 371 194 1552
Haploglossa nidicola (Fairmaire, 1853) 26 100 4 8 9 39 13 53
Haploglossa picipennis (Gyllenhal, 1827) 10 23 2 7 2 2 6 14
Haploglossa marginalis (Gravenhorst, 1806) 51 148 3 8 17 59 35 81
Mniusa incrassata (Mulsant & Rey, 1852) 54 117 2 9 33 54 20 54
Mniusa grandiceps (J.Sahlberg, 1876) 2 5 0 2 2 3 0 0
Poromniusa procidua (Erichson, 1837) 4 9 0 3 3 3 1 3
Ocalea badia Erichson, 1837 22 84 0 3 9 23 16 58
Ocalea picata (Stephens, 1832) 52 250 2 5 22 71 39 174
Ocalea latipennis Sharp, 1870 1 1 0 0 1 1 0 0
Ilyobates bennetti Donisthorpe, 1914 45 154 2 12 14 45 35 97
Ilyobates nigricollis (Paykull, 1800) 20 29 0 6 6 9 14 14
Pentanota meuseli Bernhauer, 1905 23 49 2 8 10 17 12 24
Amarochara umbrosa (Erichson, 1837) 1 1 0 0 1 1 0 0
Amarochara forticornis (Lacordaire, 1835) 1 1 0 0 1 1 0 0
Phloeopora testacea (Mannerheim, 1830) 237 847 4 14 89 178 168 655
Phloeopora nitidiventris Fauvel, 1900 26 48 2 7 11 21 15 20
Phloeopora corticalis (Gravenhorst, 1802) 105 481 0 3 24 94 89 384
Phloeopora teres (Gravenhorst, 1802) 2 6 0 0 1 2 1 4
Phloeopora concolor (Kraatz, 1856) 96 246 1 8 36 59 65 179
Dinarda dentata (Gravenhorst, 1806) 24 72 0 9 10 31 15 32
Dinarda hagensii Wasmann, 1889 11 32 1 10 3 8 7 14
Dinarda maerkelii Kiesenwetter, 1843 16 42 0 4 4 12 13 26
Meotica pallens (Redtenbacher, 1849) 37 88 0 2 18 46 21 40
Meotica filiformis (Motschulsky, 1860) 9 22 0 3 5 10 4 9
Meotica exilis (Knoch in Gravenhorst, 1806) 42 122 1 6 11 36 32 80
Meotica moczarskii Scheerpeltz, 1927 11 46 0 0 4 8 8 38
Dasygnypeta velata (Erichson, 1837) 13 62 2 5 8 54 3 3
Gnypeta caerulea (Sahlberg, 1831) 95 271 7 43 49 109 56 119
Gnypeta sellmani Brundin, 1929 10 36 0 0 7 20 4 16
Gnypeta brincki Palm, 1966 1 2 0 0 0 1 1 1
Gnypeta ripicola (Kiesenwetter, 1844) 2 49 0 1 2 48 0 0
Gnypeta carbonaria (Mannerheim, 1830) 39 111 2 9 29 69 14 33
Gnypeta rubrior Tottenham, 1939 1 2 0 1 1 1 0 0
Ischnopoda leucopus (Marsham, 1802) 88 195 2 12 49 108 43 75
Ischnopoda umbratica (Erichson, 1837) 1 1 0 0 0 0 1 1
Tachyusa constricta Erichson, 1837 16 103 0 3 7 79 11 21
Tachyusa coarctata Erichson, 1837 6 18 0 0 2 13 4 5
Tachyusa scitula Erichson, 1837 4 11 0 1 0 1 4 9
Thinonoma atra (Gravenhorst, 1806) 62 146 1 16 27 50 43 80
Brachyusa concolor (Erichson, 1839) 9 40 1 1 9 35 1 4
Trichomicra sahlbergiana (Bernhauer, 1910) 8 23 0 5 5 11 3 7
Dochmonota clancula (Erichson, 1837) 40 88 0 5 21 44 25 39
Dochmonota rudiventris (Eppelsheim, 1886) 7 14 1 5 3 5 3 4
Dacrila fallax (Kraatz, 1856) 27 52 1 3 9 20 19 29
Hydrosmecta longula (Heer, 1839) 31 80 2 7 20 47 13 26
Hydrosmecta delicatula (Sharp, 1869) 1 2 0 0 1 2 0 0
Hydrosmecta tenella (Mannerheim, 1830) 8 75 0 1 6 42 3 32
Hydrosmecta subtilissima (Kraatz, 1854) 18 63 0 0 14 40 5 23
Tomoglossa luteicornis (Erichson, 1837) 2 15 0 1 0 1 2 13
Schistoglossa viduata (Erichson, 1837) 29 85 0 5 8 13 22 67
Schistoglossa drusilloides (J.Sahlberg, 1876) 3 11 1 2 0 1 2 8
Schistoglossa gemina (Erichson, 1837) 29 68 1 12 11 20 18 36
Schistoglossa curtipennis (Sharp, 1869) 125 894 0 5 39 103 97 786
Schistoglossa aubei (Brisout de Barneville, 1860) 46 106 2 10 26 50 23 46
Aloconota philonthoides (Wollaston, 1854) 37 70 0 0 30 58 9 12
Aloconota strandi (Benick, 1939) 1 8 0 0 0 0 1 8
Aloconota currax (Kraatz, 1856) 2 2 1 1 1 1 0 0
Aloconota sulcifrons (Stephens, 1832) 39 107 0 5 21 50 21 52
Aloconota insecta (Thomson, 1856) 86 142 1 8 60 91 32 43
Aloconota subgrandis (Brundin, 1954) 61 116 0 0 42 79 23 37
Aloconota gregaria (Erichson, 1839) 127 314 1 14 54 118 87 182
Aloconota languida (Erichson, 1837) 3 5 1 1 1 2 1 2
Aloconota longicollis (Mulsant & Rey, 1852) 0 1 0 0 0 1 0 0
Liogluta pagana (Erichson, 1839) 2 11 1 3 1 8 0 0
Liogluta granigera (Kiesenwetter, 1850) 49 187 1 8 28 135 23 44
Liogluta micans (Mulsant & Rey, 1852) 162 824 3 15 72 529 99 280
Liogluta longiuscula (Gravenhorst, 1802) 0 2 0 1 0 0 0 1
Liogluta microptera Thomson, 1867 113 369 2 12 60 211 62 146
Liogluta alpestris (Heer, 1839) 39 125 2 12 13 30 29 83
Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1802) 251 1006 9 34 87 210 184 762
Callicerus obscurus Gravenhorst, 1802 7 69 1 3 1 6 6 60
Dadobia immersa (Erichson, 1837) 178 438 0 11 69 126 127 301
Paranopleta inhabilis (Kraatz, 1856) 27 79 2 4 7 15 19 60
Lundbergia trybomi (J.Sahlberg, 1880) 5 12 0 0 1 3 4 9
Amidobia talpa (Heer, 1841) 67 171 0 8 36 92 36 71
Lypoglossa lateralis (Mannerheim, 1830) 204 1058 1 15 118 650 99 393
Notothecta flavipes (Gravenhorst, 1806) 168 643 3 16 73 188 108 439
Notothecta confusa (Märkel, 1845) 8 16 1 4 3 7 5 5
Neohilara subterranea (Mulsant & Rey, 1853) 35 78 0 1 13 24 25 53
Atheta laticeps (Thomson, 1856) 2 9 0 1 2 7 1 1
Atheta pseudoelongatula Bernhauer, 1907 7 33 0 0 0 0 7 33
Atheta arctica (Thomson, 1856) 142 386 7 20 66 140 84 226
Atheta botanicarum Muona, 1983 1 3 0 0 1 3 0 0
Atheta polaris Bernhauer, 1900 9 28 2 7 3 6 5 15
Atheta elongatula (Gravenhorst, 1802) 51 99 0 7 33 61 21 31
Atheta hygrobia (Thomson, 1856) 75 143 4 14 36 52 42 77
Atheta hygrotopora (Kraatz, 1856) 71 146 0 2 45 101 32 43
Atheta pinegensis Muona, 1983 12 45 0 0 5 16 9 29
Atheta luridipennis (Mannerheim, 1830) 78 131 3 8 51 76 29 47
Atheta terminalis (Gravenhorst, 1806) 7 13 1 4 3 3 4 6
Atheta grisea (Thomson, 1852) 1 1 0 0 1 1 0 0
Atheta gyllenhalii (Thomson, 1856) 52 97 0 15 28 43 30 39
Atheta melanocera (Thomson, 1856) 132 244 9 25 66 85 71 134
Atheta malleus Joy, 1913 92 170 1 17 54 71 46 82
Atheta volans (Scriba, 1859) 40 77 0 6 26 40 17 31
Atheta obtusangula Joy, 1913 2 6 0 0 2 6 0 0
Atheta palustris (Kiesenwetter, 1844) 84 171 2 7 54 96 30 68
Atheta debilis (Erichson, 1837) 81 172 2 12 45 82 47 78
Atheta debiloides Strand, 1962 1 1 0 0 1 1 0 0
Atheta scotica (Elliman, 1909) 13 17 0 0 9 12 4 5
Atheta parca (Mulsant & Rey, 1873) 0 1 0 1 0 0 0 0
Atheta deformis (Kraatz, 1856) 55 114 0 0 36 77 23 37
Atheta britteni Joy, 1913 112 366 2 13 54 99 61 254
Atheta ripicola Hanssen, 1932 10 22 0 0 9 18 2 4
Atheta fallaciosa (Sharp, 1869) 102 433 4 7 36 72 70 354
Atheta palleola (Erichson, 1837) 21 55 0 0 8 17 14 38
Atheta benickiella Brundin, 1948 16 72 0 1 5 26 12 45
Atheta wireni Brundin, 1948 2 2 0 0 1 1 1 1
Atheta amicula (Stephens, 1832) 56 156 1 15 24 51 37 90
Atheta pittionii Scheerpeltz, 1950 13 50 0 0 2 2 11 48
Atheta spatuloides Benick, 1939 21 42 1 1 8 15 12 26
Atheta inquinula (Gravenhorst, 1802) 9 23 0 5 8 17 1 1
Atheta excelsa Bernhauer, 1911 27 61 2 9 9 24 17 28
Atheta subtilis (Scriba, 1866) 273 896 6 22 125 420 175 454
Atheta nesslingi Bernhauer, 1928 77 143 1 9 47 84 32 50
Atheta atomaria (Kraatz, 1856) 1 2 0 1 1 1 0 0
Atheta glabricula Thomson, 1867 3 83 0 0 2 6 3 77
Atheta indubia (Sharp, 1869) 0 2 0 1 0 0 0 1
Atheta liliputana (Brisout de Barneville, 1860) 12 28 0 2 4 5 8 21
Atheta boreella Brundin, 1948 82 132 0 3 57 86 30 43
Atheta platonoffi Brundin, 1948 11 30 0 0 9 28 2 2
Atheta nitella Brundin, 1948 1 9 0 0 0 0 1 9
Atheta luteipes (Erichson, 1837) 8 27 1 5 3 16 5 6
Atheta vilis (Erichson, 1837) 16 31 1 5 12 20 6 6
Atheta zosterae (Thomson, 1856) 46 112 0 3 17 51 33 58
Atheta nigra (Kraatz, 1856) 49 107 3 15 23 49 27 43
Atheta dadopora Thomson, 1867 58 144 0 0 28 50 37 94
Atheta canescens (Sharp, 1869) 31 63 0 6 17 24 18 33
Atheta sordidula (Erichson, 1837) 52 110 3 17 22 41 31 52
Atheta celata (Erichson, 1837) 177 329 4 19 69 92 118 218
Atheta myrmecobia (Kraatz, 1856) 276 2086 3 18 135 570 170 1498
Atheta laticollis (Stephens, 1832) 113 260 1 9 46 98 79 153
Atheta scapularis (Sahlberg, 1831) 85 218 0 3 32 48 57 167
Atheta sodalis (Erichson, 1837) 308 1208 4 20 122 332 227 856
Atheta gagatina (Baudi, 1848) 161 697 3 15 59 96 118 586
Atheta pandionis Scheerpeltz, 1958 14 32 0 0 4 6 11 26
Atheta pallidicornis (Thomson, 1856) 43 110 0 6 15 47 30 57
Atheta hybrida (Sharp, 1869) 1 1 0 0 0 0 1 1
Atheta trinotata (Kraatz, 1856) 37 102 2 18 27 66 11 18
Atheta sparreschneideri Munster, 1923 20 43 1 3 12 30 8 10
Atheta subglabra (Sharp, 1869) 21 36 1 2 15 19 6 15
Atheta macrocera (Thomson, 1856) 66 147 2 11 28 47 42 89
Atheta puncticollis Benick, 1938 6 12 0 2 5 8 1 2
Atheta cauta (Erichson, 1837) 49 82 1 10 34 52 15 20
Atheta ischnocera Thomson, 1870 32 94 1 8 17 40 16 46
Atheta longicornis (Gravenhorst, 1802) 132 259 4 19 73 123 68 117
Atheta cribripennis J.Sahlberg, 1890 48 89 1 7 28 43 20 39
Atheta subsinuata (Erichson, 1839) 21 63 1 13 12 24 8 26
Atheta dwinensis Poppius, 1908 31 54 1 5 22 36 8 13
Atheta cadaverina (Brisout de Barneville, 1860) 34 69 0 4 19 27 18 38
Atheta nigripes (Thomson, 1856) 85 166 3 18 39 67 48 81
Atheta marcida (Erichson, 1837) 7 32 0 1 1 1 7 30
Atheta europaea Likovský, 1984 28 111 0 6 15 60 18 45
Atheta cinnamoptera (Thomson, 1856) 141 273 2 14 88 156 62 103
Atheta aeneipennis (Thomson, 1856) 197 525 3 17 102 216 107 292
Atheta parapicipennis Brundin, 1954 53 97 0 1 31 51 24 45
Atheta picipennoides Hanssen, 1932 18 32 1 6 6 12 11 14
Atheta lapponica J.Sahlberg, 1876 22 47 0 0 17 35 5 12
Atheta altaica Bernhauer, 1901 12 47 1 1 9 38 4 8
Atheta intermedia (Thomson, 1852) 78 146 2 8 48 73 34 65
Atheta setigera (Sharp, 1869) 29 70 3 16 17 26 10 28
Atheta laevana (Mulsant & Rey, 1852) 57 126 1 8 48 79 13 39
Atheta atramentaria (Gyllenhal, 1810) 104 206 6 24 53 99 53 83
Atheta hypnorum (Kiesenwetter, 1850) 178 788 4 18 62 197 127 573
Atheta laevicauda J.Sahlberg, 1876 10 29 2 2 2 8 6 19
Atheta brunneipennis (Thomson, 1852) 91 200 3 9 54 102 40 89
Atheta castanoptera (Mannerheim, 1830) 11 39 0 0 0 0 11 39
Atheta triangulum (Kraatz, 1856) 6 28 0 0 3 6 3 22
Atheta xanthopus (Thomson, 1856) 16 44 1 4 10 13 6 27
Atheta graminicola (Gravenhorst, 1806) 202 517 9 32 85 166 136 319
Atheta ebenina (Mulsant & Rey, 1873) 20 75 0 2 12 21 10 52
Atheta heymesi Hubenthal, 1913 0 1 0 0 0 0 0 1
Atheta incognita (Sharp, 1869) 133 366 1 4 69 172 71 190
Atheta ravilla (Erichson, 1839) 3 10 1 3 1 6 1 1
Atheta procera (Kraatz, 1856) 121 230 2 8 76 147 50 75
Atheta basicornis (Mulsant & Rey, 1852) 16 39 0 6 7 9 12 24
Atheta nidicola (Johansen, 1914) 20 64 7 39 2 4 11 21
Atheta allocera Eppelsheim, 1893 53 121 2 3 34 69 27 49
Atheta oblita (Erichson, 1839) 1 17 0 3 0 1 1 13
Atheta autumnalis (Erichson, 1839) 4 17 2 5 2 10 1 2
Atheta boletophila (Thomson, 1856) 33 76 0 6 12 21 24 49
Atheta diversa (Sharp, 1869) 69 124 1 6 42 76 30 42
Atheta strandiella Brundin, 1954 27 61 0 2 19 41 10 18
Atheta pilicornis (Thomson, 1852) 244 803 2 16 119 365 144 422
Atheta acutangula Hanssen, 1937 17 27 0 2 12 20 5 5
Atheta boleticola J.Sahlberg, 1876 118 256 0 4 59 119 69 133
Atheta fungicola (Thomson, 1852) 10 21 2 2 2 4 7 15
Atheta crassicornis (Fabricius, 1793) 178 431 4 16 73 132 122 283
Atheta paracrassicornis Brundin, 1954 178 403 1 5 83 177 117 221
Atheta pachycera (Eppelsheim, 1893) 3 4 0 0 3 4 0 0
Atheta contristata (Kraatz, 1856) 0 1 0 0 0 1 0 0
Atheta euryptera (Stephens, 1832) 183 491 4 18 90 254 112 219
Atheta divisa (Märkel, 1844) 37 77 1 10 25 44 12 23
Atheta vaga (Heer, 1839) 223 717 3 19 88 311 156 387
Atheta harwoodi Williams, 1930 42 123 3 19 21 55 23 49
Atheta janssoni (Bernhauer, 1923) 1 2 0 0 1 2 0 0
Atheta nigritula (Gravenhorst, 1802) 113 251 2 12 59 104 61 135
Atheta picipes (Thomson, 1856) 99 229 2 10 40 94 65 125
Atheta taxiceroides Munster, 1935 8 25 0 0 1 1 7 24
Atheta occulta (Erichson, 1837) 7 22 0 4 5 16 2 2
Atheta fungivora (Thomson, 1867)                
Atheta monticola (Thomson, 1852) 33 68 1 7 24 33 11 28
Atheta excellens (Kraatz, 1856) 56 93 3 12 35 55 21 26
Atheta corvina (Thomson, 1856) 92 155 3 11 47 75 51 69
Atheta sodermani Bernhauer, 1931 5 25 1 2 2 5 2 18
Atheta depressicollis (Fauvel, 1872) 49 122 3 13 19 42 35 67
Atheta melanaria (Mannerheim, 1830) 46 94 3 11 27 45 17 38
Atheta vestita (Gravenhorst, 1806)
= Thinobaena vestita
20 118 3 5 15 51 8 62
Atheta clientula (Erichson, 1839) 22 34 21 33 1 1 0 0
Atheta orphana (Erichson, 1837) 16 38 2 9 7 15 8 14
Atheta orbata (Erichson, 1837) 91 340 5 14 15 31 78 295
Atheta fungi (Gravenhorst, 1806) 509 3295 7 25 204 724 379 2546
Atheta amplicollis (Mulsant & Rey, 1873) 62 112 0 2 31 45 38 65
Atheta amblystegii (Brundin, 1952) 3 8 0 1 2 5 1 2
Pachyatheta mortuorum Thomson, 1867 12 18 1 1 9 10 3 7
Pachyatheta cribrata (Kraatz, 1856) 75 135 0 7 41 71 37 57
Boreophilia munsteri (Bernhauer, 1902) 14 51 3 4 5 29 9 18
Boreophilia subplana (J.Sahlberg, 1880) 9 22 0 0 3 5 6 17
Boreophilia islandica (Kraatz, 1857) 17 40 1 1 4 7 12 32
Boreophilia eremita (Rye, 1866) 112 230 2 10 67 105 50 115
Boreophilia hyperborea (Brundin, 1940) 3 5 0 0 1 2 2 3
Boreophilia fusca (C.R.Sahlberg, 1831) 12 51 2 7 7 10 3 34
Boreophilia insecuta (Eppelsheim, 1893) 1 2 0 0 1 2 0 0
Boreophilia latifemorata (Brundin, 1940) 0 1 0 1 0 0 0 0
Boreostiba frigida (J. Sahlberg, 1880) 11 42 1 2 3 12 8 28
Boreostiba piligera (J. Sahlberg, 1876) 5 24 0 0 3 18 3 6
Boreostiba thulea (Poppius, 1909) 0 1 0 0 0 1 0 0
Plataraea dubiosa (Benick, 1934) 70 205 1 13 30 71 45 121
Plataraea brunnea (Fabricius, 1798) 8 32 1 11 6 18 2 3
Alevonota gracilenta (Erichson, 1839) 15 51 0 3 5 11 11 37
Alianta incana (Erichson, 1837) 58 159 1 6 26 79 37 74
Trichiusa immigrata Lohse, 1984 63 197 0 0 0 0 63 197
Pachnida nigella (Erichson, 1837) 30 84 0 2 12 51 20 31
Dinaraea angustula (Gyllenhal, 1810) 56 131 0 6 18 30 44 95
Dinaraea aequata (Erichson, 1837) 209 581 6 24 94 242 146 315
Dinaraea linearis (Gravenhorst, 1802) 150 329 5 22 71 134 90 173
Dinaraea arcana (Erichson, 1839) 98 194 5 13 46 96 54 85
Lyprocorrhe anceps (Erichson, 1837) 97 305 1 10 43 125 58 170
Nehemitropia lividipennis (Mannerheim, 1830) 56 142 1 10 29 56 31 76
Acrotona exigua (Erichson, 1837) 0 3 0 3 0 0 0 0
Acrotona pilosicollis (Brundin, 1952) 2 19 0 0 0 0 2 19
Acrotona sylvicola (Kraatz, 1856) 87 266 3 13 37 80 56 173
Acrotona pygmaea (Gravenhorst, 1802) 73 174 3 16 45 83 35 75
Acrotona convergens (Strand, 1958) 9 30 0 1 4 12 5 17
Acrotona obfuscata (Gravenhorst, 1802) 4 49 2 7 1 13 2 29
Acrotona troglodytes (Motschulsky, 1858) 0 1 0 0 0 1 0 0
Acrotona pseudotenera (Cameron, 1933) 40 114 0 0 19 34 25 80
Acrotona parens (Mulsant & Rey, 1852) 37 114 0 0 20 60 18 54
Acrotona muscorum (Brisout de Barneville, 1860) 9 49 0 5 6 6 4 38
Acrotona aterrima (Gravenhorst, 1802) 114 256 2 17 62 117 60 122
Acrotona benicki (Allen, 1940) 7 13 0 0 3 4 5 9
Acrotona parvula (Mannerheim, 1830) 75 137 0 11 41 64 42 62
Halobrecta algae (Hardy, 1851) 5 23 2 7 4 8 2 8
Halobrecta flavipes Thomson, 1861 6 25 3 4 2 11 1 10
Dalotia coriaria (Kraatz, 1856) 65 142 0 3 22 53 48 86
Amischa decipiens (Sharp, 1869) 80 222 0 0 24 69 65 153
Amischa andreasi Muona, 1990 1 2 0 0 1 2 0 0
Amischa nigrofusca (Stephens, 1832) 239 1401 0 10 81 193 185 1198
Amischa analis (Gravenhorst, 1802) 287 2823 2 23 91 300 226 2500
Amischa bifoveolata (Mannerheim, 1830) 141 439 3 9 64 178 89 252
Pycnota paradoxa (Mulsant & Rey, 1861) 0 1 0 0 0 1 0 0
Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst, 1802) 20 76 1 4 7 47 16 25
Thamiaraea hospita (Märkel, 1845) 8 17 0 0 3 4 5 13
Falagria caesa Erichson, 1837 76 287 1 16 46 119 47 152
Falagria sulcatula (Gravenhorst, 1806) 6 12 0 0 4 8 3 4
Bohemiellina flavipennis (Cameron, 1920) 11 42 0 4 8 30 3 8
Cordalia obscura (Gravenhorst, 1802) 57 180 1 9 22 49 40 122
Myrmecocephalus concinnus (Erichson, 1839) 12 21 1 1 4 4 8 16
Falagrioma thoracica (Stephens, 1832) 1 10 0 0 0 0 1 10
Anaulacaspis nigra (Gravenhorst, 1802) 10 117 0 1 4 4 7 112
Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) 287 1748 7 23 94 254 221 1471
Zyras collaris (Paykull, 1800) 35 65 1 10 9 16 26 39
Pella limbatus (Paykull, 1789)
= Zyras limbatus
73 306 1 11 10 16 63 279
Pella funestus (Gravenhorst, 1806)
= Zyras funestus
19 36 0 8 8 14 12 14
Pella humeralis (Gravenhorst, 1802)
= Zyras humeralis
190 1181 5 22 81 737 116 422
Pella cognatus (Märkel, 1842)
= Zyras cognatus
117 290 0 9 56 107 74 174
Pella lugens (Gravenhorst, 1802)
= Zyras lugens
77 176 1 7 38 59 50 110
Pella laticollis (Märkel, 1845)
= Zyras laticollis
20 101 2 11 11 78 8 12
Lomechusoides strumosus (Fabricius, 1775) 37 89 0 9 9 14 29 66
Lomechusoides wellenii (Palm, 1949) 18 56 2 25 4 4 12 27
Lomechusoides inflatus (Zetterstedt, 1828) 9 28 1 7 2 7 6 14
Lomechusa emarginata (Paykull, 1789) 67 163 2 9 13 20 57 134
Lomechusa pubicollis Brisout de Barneville, 1860 28 113 0 4 10 25 20 84
Gyrophaena affinis Mannerheim, 1830 229 672 1 10 79 181 174 481
Gyrophaena pulchella Heer, 1839 62 159 0 6 29 66 40 87
Gyrophaena obsoleta Ganglbauer, 1895 1 2 0 0 0 0 1 2
Gyrophaena kangasi Rutanen, 1994 1 2 0 0 1 2 0 0
Gyrophaena nana (Paykull, 1800) 72 154 3 16 43 83 34 55
Gyrophaena pseudonana Strand, 1839 0 1 0 1 0 0 0 0
Gyrophaena gentilis Erichson, 1839 44 144 0 3 15 50 33 91
Gyrophaena poweri Crotch, 1867 65 165 1 5 32 86 38 74
Gyrophaena minima Erichson, 1837 24 75 1 4 18 40 10 31
Gyrophaena munsteri Strand, 1935 1 5 0 0 1 5 0 0
Gyrophaena fasciata (Marsham, 1802) 144 312 1 10 59 131 98 171
Gyrophaena congrua Erichson, 1837 44 100 1 3 19 53 29 44
Gyrophaena williamsi Strand, 1935 63 131 0 9 36 87 30 35
Gyrophaena orientalis Strand, 1938 41 102 0 3 15 32 28 67
Gyrophaena bihamata Thomson, 1867 98 203 0 9 43 75 66 119
Gyrophaena lucidula Erichson, 1837 11 77 0 0 3 42 9 35
Gyrophaena joyi Wendeler, 1924 52 149 0 4 14 35 43 110
Gyrophaena joyioides Wüsthoff, 1937 129 269 0 4 57 117 88 148
Gyrophaena manca Erichson, 1839 67 177 0 4 19 35 56 138
Gyrophaena strictula Erichson, 1839 68 172 0 9 27 74 50 89
Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758) 213 985 2 11 73 195 161 779
Agaricochara latissima (Stephens, 1832) 2 5 0 0 1 3 1 2
Encephalus complicans Kirby, 1832 60 82 2 7 20 21 39 54
Bolitochara obliqua Erichson, 1837 1 4 0 0 1 4 0 0
Bolitochara mulsanti Sharp, 1875 108 239 1 10 49 114 67 115
Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806) 275 1281 4 19 98 177 205 1085
Bolitochara tecta Assing, 2014 0 3 0 2 0 1 0 0
Phymatura brevicollis (Kraatz, 1856) 7 28 2 5 3 6 4 17
Leptusa pulchella (Mannerheim, 1830) 302 1233 6 20 132 353 203 860
Leptusa norvegica Strand, 1941 39 91 2 14 12 24 27 53
Leptusa fumida (Erichson, 1839) 69 192 0 4 23 45 58 143
Leptusa ruficollis (Erichson, 1839) 16 139 1 9 7 62 14 68
Tachyusida gracilis (Erichson, 1837) 1 1 0 0 0 0 1 1
Euryusa castanoptera Kraatz, 1856 135 445 1 6 33 92 110 347
Euryusa optabilis Heer, 1839 0 1 0 0 0 1 0 0
Thecturota marchii (Dodero, 1922) 24 66 0 0 17 34 11 32
Pseudomicrodota paganettii (Bernhauer, 1909) 1 13 0 0 0 0 1 13
Silusa rubiginosa Erichson, 1837 6 11 1 2 3 4 2 5
Anomognathus cuspidatus (Erichson, 1839) 204 897 2 9 62 167 168 721
Homalota plana (Gyllenhal, 1810) 117 278 0 12 50 94 76 172
Cyphea curtula (Erichson, 1837) 65 251 1 5 23 80 44 166
Cyphea latiuscula Sjöberg, 1934 30 114 4 16 8 32 21 66
Placusa complanata Erichson, 1839 48 99 4 10 20 24 25 65
Placusa depressa Mäklin, 1845 132 367 3 16 51 86 86 265
Placusa tachyporoides (Waltl, 1838) 217 633 0 13 82 228 155 392
Placusa incompleta Sjöberg, 1934 111 219 2 6 46 91 68 122
Placusa cribrata Johnson & Lundberg, 1977 13 22 0 0 4 7 9 15
Placusa suecica Johnson & Lundberg, 1977 45 79 0 0 22 31 25 48
Placusa atrata (Mannerheim, 1830) 129 387 2 15 58 141 79 231
Placusa adscita Erichson, 1839 0 2 0 2 0 0 0 0
Autalia impressa (Olivier, 1795) 38 85 0 10 16 38 24 37
Autalia longicornis Scheerpeltz, 1947 195 469 0 6 81 161 132 302
Autalia rivularis (Gravenhorst, 1802) 116 219 1 13 45 72 78 134
Autalia puncticollis Sharp, 1864 53 79 2 12 29 38 23 29
Hygronoma dimidiata (Gravenhorst, 1806) 97 161 1 10 34 50 70 101
Holobus apicatus (Erichson, 1837) 94 244 1 6 43 88 60 150
Holobus flavicornis (Boisduval & Lacordaire, 1835) 108 232 0 5 42 74 74 153
Oligota granaria Erichson, 1837 3 6 0 0 0 0 3 6
Oligota parva Kraatz, 1862 44 130 0 6 26 66 22 58
Oligota inflata (Mannerheim, 1830) 24 80 0 6 12 47 13 27
Oligota muensteri Bernhauer, 1923 9 16 3 5 4 8 2 3
Oligota pusillima (Gravenhorst, 1806) 39 148 2 15 14 39 29 94
Oligota inexspectata Williams, 1994 10 33 0 0 1 1 9 32
Oligota pumilio Kiesenwetter, 1858 6 31 0 0 3 5 4 26
Oligota uralensicola Kangas, 1982 1 1 0 0 1 1 0 0
Cypha aprilis (Rey, 1882) 0 1 0 1 0 0 0 0
Cypha tarsalis (Luze, 1902) 23 66 0 13 11 23 13 30
Cypha laeviuscula (Mannerheim, 1830) 51 105 1 10 28 52 28 43
Cypha ovulum (Heer, 1839) 3 3 1 1 0 0 2 2
Cypha suecica (Palm, 1936) 16 49 1 4 7 27 13 18
Cypha apicalis (Brisout de Barneville, 1863) 1 1 0 0 0 0 1 1
Cypha pulicaria (Erichson, 1839) 6 19 0 3 2 10 5 6
Cypha seminulum (Erichson, 1839) 5 8 0 2 4 4 2 2
Myllaena dubia (Gravenhorst, 1806) 132 265 5 16 65 120 71 129
Myllaena intermedia Erichson, 1837 159 430 4 15 57 101 117 314
Myllaena kraatzi Sharp, 1871 15 32 2 6 9 14 5 12
Myllaena hyperborea Strand, 1943 7 39 0 0 3 18 5 21
Myllaena brevicornis (Matthews, 1838) 9 49 0 1 6 36 6 12
Myllaena gracilis (Matthews, 1838) 26 66 1 6 6 17 20 43
Myllaena minuta (Gravenhorst, 1806) 93 254 3 12 34 65 64 177
Gymnusa brevicollis (Paykull, 1800) 146 264 7 21 62 111 87 132
Gymnusa variegata Kiesenwetter, 1845 34 83 3 7 10 27 23 49
Deinopsis erosa (Stephens, 1832) 60 102 3 17 25 39 40 46
Scaphidiinae                
Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790 100 276 3 14 18 41 88 221
Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758) 372 3230 10 48 137 652 277 2530
Scaphisoma inopinatum Löbl, 1967 74 224 4 16 29 52 43 156
Scaphisoma boleti (Panzer, 1793) 43 97 0 4 14 47 30 46
Scaphisoma subalpinum Reitter, 1880 211 1460 20 46 63 477 160 937
Scaphisoma balcanicum Tamanini, 1954 3 7 0 1 2 4 1 2
Scaphisoma boreale Lundblad, 1952 176 1218 1 8 58 273 144 937
Scaphisoma assimile Erichson, 1845 50 102 1 9 13 24 41 69
Oxytelinae                
Syntomium aeneum (Müller, 1821) 129 339 2 7 48 94 88 238
Deleaster dichrous (Gravenhorst, 1802) 50 141 2 2 24 48 26 91
Coprophilus striatulus (Fabricius, 1793) 85 227 3 9 27 69 66 149
Ochthephilus omalinus (Erichson, 1840) 8 19 0 0 4 11 5 8
Ochthephilus strandi (Scheerpeltz, 1950) 7 94 0 0 7 74 4 20
Thinobius munsteri Scheerpeltz, 1959 2 2 0 0 1 1 1 1
Thinobius ciliatus Kiesenwetter, 1844 7 93 0 0 5 67 4 26
Thinobius crinifer Smetana, 1959 1 1 0 0 1 1 0 0
Thinobius flagellatus Lohse, 1984 21 41 0 0 16 20 5 21
Thinobius brevipennis Kiesenwetter, 1850 1 3 0 0 1 3 0 0
Thinodromus arcuatus (Stephens, 1834) 15 86 0 3 9 54 6 29
Carpelimus bilineatus Stephens, 1834 63 112 2 13 32 42 32 57
Carpelimus obesus (Kiesenwetter, 1844) 16 34 0 1 9 11 10 22
Carpelimus rivularis (Motschulsky, 1860) 108 214 2 10 63 122 56 82
Carpelimus fuliginosus (Gravenhorst, 1802) 22 54 0 2 16 45 7 7
Carpelimus erichsoni (Sharp, 1871) 2 7 0 0 2 7 0 0
Carpelimus impressus (Lacordaire, 1835) 18 37 1 1 6 10 13 26
Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806) 223 682 3 16 76 129 167 537
Carpelimus subtilicornis (Roubal, 1946) 14 37 0 1 5 12 10 24
Carpelimus foveolatus (Sahlberg, 1832) 12 72 1 6 3 13 9 53
Carpelimus gracilis (Mannerheim, 1830) 64 137 0 0 32 77 33 60
Carpelimus subtilis (Erichson, 1839) 3 6 0 0 0 0 3 6
Carpelimus despectus (Baudi, 1869) 25 50 1 4 9 10 16 36
Carpelimus zealandicus (Sharp, 1900) 1 1 0 0 0 0 1 1
Carpelimus lindrothi (Palm, 1943) 17 25 0 2 8 10 10 13
Carpelimus pusillus (Gravenhorst, 1802) 59 132 2 15 35 73 25 44
Carpelimus elongatulus (Erichson, 1839) 33 114 2 10 10 44 28 60
Aploderus caelatus (Gravenhorst, 1802) 87 169 5 19 41 76 49 74
Bledius tricornis (Herbst, 1784) 15 131 5 14 2 8 10 109
Bledius spectabilis Kraatz, 1857 2 142 1 3 0 0 1 139
Bledius diota Schiødte, 1866 9 118 8 41 0 0 3 77
Bledius occidentalis Bondroit, 1907 2 5 2 5 0 0 0 0
Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806) 98 217 0 16 41 84 66 117
Bledius defensus Fauvel, 1872 8 55 1 8 3 27 5 20
Bledius fuscipes Rye, 1865 17 108 2 3 5 30 11 75
Bledius bernhaueri Poppius, 1909 2 5 1 3 1 2 0 0
Bledius arcticus J.Sahlberg, 1890 72 237 2 7 16 35 61 195
Bledius terebrans (Schiødte, 1866) 5 61 1 3 3 24 3 34
Bledius poppiusi Bernhauer, 1902 16 92 1 3 8 41 11 48
Bledius fennicus Kangas, 1937 1 1 1 1 0 0 0 0
Bledius vilis Mäklin, 1876 7 112 2 28 3 28 5 56
Bledius longulus Erichson, 1839 11 66 4 8 2 26 7 32
Bledius lativentris Jansson, 1928 1 5 1 5 0 0 0 0
Bledius denticollis Fauvel, 1872 1 11 1 11 0 0 0 0
Bledius opacus (Block, 1799) 44 140 1 7 9 16 39 117
Bledius erraticus Erichson, 1839 7 159 1 1 2 16 5 142
Bledius fergussoni Joy, 1912 28 211 9 37 14 50 22 124
Bledius talpa (Gyllenhal, 1810) 132 302 7 25 58 106 82 171
Bledius subterraneus Erichson, 1839 19 168 1 4 10 51 15 113
Bledius tibialis Heer, 1839 2 4 2 4 0 0 0 0
Oxytelus sculptus Gravenhorst, 1806 53 129 3 12 20 49 36 68
Oxytelus migrator Fauvel, 1904 21 66 0 0 15 39 9 27
Oxytelus fulvipes Erichson, 1839 33 80 1 8 11 29 23 43
Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767) 7 11 7 11 0 0 0 0
Oxytelus laqueatus (Marsham, 1802) 201 427 5 22 87 177 129 228
Oxytelus assingi Schülke, 2012 7 27 0 0 0 0 7 27
Anotylus insecatus (Gravenhorst, 1806) 20 92 0 3 5 11 17 78
Anotylus rugosus (Fabricius, 1775) 313 1011 6 24 98 186 254 801
Anotylus sculpturatus (Gravenhorst, 1806) 4 6 1 3 0 0 3 3
Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802) 98 217 7 25 61 119 40 73
Anotylus pumilus (Erichson, 1839) 0 1 0 1 0 0 0 0
Anotylus hamatus (Fairmaire & Laboulbène, 1856) 3 46 0 6 0 0 3 40
Anotylus fairmairei (Pandellé, 1867) 12 23 1 9 10 13 1 1
Anotylus clavatus (Strand, 1946) 67 162 0 8 34 57 37 97
Anotylus tetracarinatus (Block, 1799) 10 21 0 4 4 8 6 9
Anotylus tetratoma (Czwalina, 1871) 11 19 8 13 3 6 0 0
Platystethus arenarius (Geoffroy, 1785) 147 307 10 22 72 137 81 148
Platystethus cornutus (Gravenhorst, 1802) 2 21 1 2 0 0 1 19
Platystethus alutaceus Thomson, 1861 7 25 4 7 1 1 2 17
Platystethus capito Heer, 1839 24 128 17 41 2 4 5 83
Platystethus nodifrons Mannerheim, 1830 54 175 1 12 12 20 42 143
Platystethus nitens (Sahlberg, 1832) 1 3 0 2 1 1 0 0
Oxyporinae                
Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758) 56 145 6 20 19 43 40 82
Oxyporus mannerheimii Gyllenhal, 1827 33 91 15 43 11 34 8 14
Oxyporus maxillosus Fabricius, 1793 106 453 3 32 45 163 72 258
Steninae                
Stenus biguttatus (Linnaeus, 1758) 116 218 1 19 46 79 72 120
Stenus comma LeConte, 1863 79 141 2 11 44 74 36 56
Stenus fossulatus Erichson, 1840 48 103 1 3 26 63 24 37
Stenus aterrimus Erichson, 1839                
Stenus juno (Paykull, 1789) 248 561 10 29 90 141 184 391
Stenus ater Mannerheim, 1830 2 2 1 1 0 0 1 1
Stenus longitarsis Thomson, 1851 3 5 0 0 3 5 0 0
Stenus bilineatus J.Sahlberg, 1871 17 42 1 9 8 21 8 12
Stenus fasciculatus J.Sahlberg, 1871 40 81 4 19 28 36 13 26
Stenus lustrator Erichson, 1839 63 140 0 16 21 28 46 96
Stenus proditor Erichson, 1839 60 140 4 22 28 55 31 63
Stenus sylvester Erichson, 1839 3 12 0 1 1 4 2 7
Stenus clavicornis (Scopoli, 1763) 327 1437 10 30 86 154 270 1253
Stenus providus Erichson, 1839 0 1 0 1 0 0 0 0
Stenus scrutator Erichson, 1840 25 95 1 8 12 36 16 51
Stenus bimaculatus Gyllenhal, 1810 26 116 0 4 8 33 18 79
Stenus palposus Zetterstedt, 1828 60 196 5 22 30 88 32 86
Stenus ruralis Erichson, 1840 15 74 2 7 8 22 11 45
Stenus strandi L.Benick, 1937 46 144 2 8 19 36 36 100
Stenus boops Ljungh, 1804 164 394 9 28 85 187 94 179
Stenus incrassatus Erichson, 1839 67 225 5 14 37 99 40 112
Stenus melanarius Stephens, 1833 155 277 6 19 87 137 80 121
Stenus morio Gravenhorst, 1806 82 167 1 15 30 42 57 110
Stenus excubitor Erichson, 1839 21 80 0 0 9 33 16 47
Stenus ampliventris J.Sahlberg, 1890 8 32 1 5 6 25 1 2
Stenus atratulus Erichson, 1839 25 101 1 2 10 23 16 76
Stenus melanopus (Marsham, 1802) 0 1 0 0 0 1 0 0
Stenus canaliculatus Gyllenhal, 1827 120 219 3 21 43 60 80 138
Stenus nitens Stephens, 1833 119 268 2 17 48 85 81 166
Stenus latipennis J.Sahlberg, 1880 2 2 0 0 2 2 0 0
Stenus confusus J.Sahlberg, 1876 37 78 3 17 26 47 11 14
Stenus vinnulus Casey, 1884 16 35 2 15 7 12 7 8
Stenus labilis Erichson, 1840 17 57 3 11 7 22 12 24
Stenus fuscipes Gravenhorst, 1802 32 72 4 23 12 24 17 25
Stenus kongsbergensis Munster, 1912 8 42 0 2 5 12 4 28
Stenus argus Gravenhorst, 1806 137 271 4 24 62 90 92 157
Stenus ageus Casey, 1884 15 47 2 7 7 23 7 17
Stenus europaeus Puthz, 1966 55 163 3 18 21 50 38 95
Stenus cautus Erichson, 1839 13 62 7 14 1 4 5 44
Stenus subarcticus Poppius, 1907 6 19 0 2 4 10 4 7
Stenus pusillus Stephens, 1833 23 57 0 9 8 17 16 31
Stenus nanus Stephens, 1833 66 145 0 15 24 44 48 86
Stenus assequens Rey, 1884 14 51 0 11 6 23 9 17
Stenus circularis Gravenhorst, 1802 29 89 6 19 9 14 19 56
Stenus pumilio Erichson, 1839 44 100 0 14 32 42 14 44
Stenus humilis Erichson, 1839 85 169 1 12 21 49 65 108
Stenus carbonarius Gyllenhal, 1827 138 335 5 22 59 93 90 220
Stenus hyperboreus J.Sahlberg, 1876 9 30 2 6 3 10 6 14
Stenus scabriculus J.Sahlberg, 1876 44 160 6 20 19 30 22 110
Stenus opticus Gravenhorst, 1806 95 253 4 20 33 74 63 159
Stenus crassus Stephens, 1833 47 98 4 15 21 42 26 41
Stenus formicetorum Mannerheim, 1843 74 197 6 18 41 105 38 74
Stenus intermedius Rey, 1884 47 148 1 8 17 44 32 96
Stenus brunnipes Stephens, 1833 44 111 0 0 7 8 41 103
Stenus nigritulus Gyllenhal, 1827 16 56 1 13 5 7 12 36
Stenus latifrons Erichson, 1839 11 21 1 4 3 4 8 13
Stenus fulvicornis Stephens, 1833 47 88 3 8 8 9 42 71
Stenus tarsalis Ljungh, 1804 67 139 5 20 10 13 55 106
Stenus bohemicus Machulka, 1947 68 116 0 1 14 23 58 92
Stenus similis (Herbst, 1784) 99 206 1 15 24 51 80 140
Stenus cicindeloides (Schaller, 1783) 151 294 2 17 53 92 110 185
Stenus kiesenwetteri Rosenhauer, 1856 3 15 0 0 0 0 3 15
Stenus fornicatus Stephens, 1833 43 94 1 12 22 39 25 43
Stenus pallitarsis Stephens, 1833 73 146 2 16 18 30 56 100
Stenus niveus Fauvel, 1865 57 171 2 14 26 71 34 86
Stenus binotatus Ljungh, 1804 62 112 4 20 34 52 29 40
Stenus pubescens Stephens, 1833 29 91 6 16 9 42 15 33
Stenus umbratilis Casey, 1884 135 258 7 23 57 97 79 138
Stenus flavipes Stephens, 1833 60 128 2 10 18 43 46 75
Stenus audax J.Sahlberg, 1900 3 17 3 6 1 11 0 0
Stenus bifoveolatus Gyllenhal, 1827 168 354 5 22 68 139 107 193
Stenus impressus Germar, 1824 71 130 2 12 37 66 38 52
Stenus ludyi Fauvel, 1886 33 72 3 12 14 35 16 25
Stenus palustris Erichson, 1839 189 373 7 23 76 116 129 234
Stenus flavipalpis Thomson, 1860 78 163 6 18 37 91 40 54
Stenus geniculatus Gravenhorst, 1806 117 241 4 16 28 65 90 160
Stenus pallipes Gravenhorst, 1802 11 29 1 3 6 14 7 12
Stenus noctivagus Casey, 1884 3 5 2 4 1 1 0 0
Dianous coerulescens (Gyllenhal, 1810) 27 94 4 17 13 54 14 23
Euaesthetinae                
Euaesthetus ruficapillus (Lacordaire, 1835) 60 193 3 12 19 48 43 133
Euaesthetus laeviusculus Mannerheim, 1844 36 84 2 14 12 19 25 51
Euaesthetus bipunctatus (Ljungh, 1804) 54 154 2 17 20 71 36 66
Scydmaeninae                
Eutheia linearis Mulsant & Rey, 1861 52 118 0 7 18 32 36 79
Eutheia scydmaenoides Stephens, 1830 51 128 2 12 17 51 37 65
Veraphis engelmarki Franz, 1971 6 9 0 0 2 2 4 7
Nevraphes angulatus (Müller & Kunze, 1822) 120 394 3 21 26 56 107 317
Nevraphes perssoni Franz, 1975 1 1 0 0 0 0 1 1
Nevraphes talparum Lokay, 1920 13 42 3 9 6 14 5 19
Nevraphes plicicollis Reitter, 1880 47 122 1 2 14 32 37 88
Nevraphes coronatus J.Sahlberg, 1881 81 177 3 11 24 56 55 110
Scydmoraphes sparshalli (Denny, 1825) 4 7 0 0 1 1 3 6
Scydmoraphes helvolus (Schaum, 1844) 5 27 0 2 2 2 3 23
Scydmoraphes minutus (Chaudoir, 1845) 97 232 1 8 19 40 80 184
Stenichnus scutellaris (Müller & Kunze, 1822) 36 86 1 3 7 7 28 76
Stenichnus collaris (Müller & Kunze, 1822) 29 37 0 0 15 16 16 21
Stenichnus subseriatus Franz, 1960 13 22 0 0 8 10 6 12
Stenichnus bicolor (Denny, 1825) 243 1622 6 22 70 158 189 1442
Stenichnus poweri (Fowler, 1884) 1 3 0 0 0 0 1 3
Microscydmus nanus (Schaum, 1844) 128 927 2 11 29 66 108 850
Microscydmus minimus (Chaudoir, 1845) 98 292 0 1 30 70 74 221
Euconnus claviger (Müller & Kunze, 1822) 73 143 2 8 21 30 56 105
Euconnus maklinii (Mannerheim, 1844) 42 91 0 6 14 33 32 52
Euconnus wetterhallii (Gyllenhal, 1813) 6 16 0 4 1 2 5 10
Euconnus rutilipennis (Müller & Kunze, 1822) 1 3 0 1 0 0 1 2
Euconnus hirticollis (Illiger, 1798) 44 212 5 18 17 57 30 137
Euconnus fimetarius (Chaudoir, 1845) 10 28 0 3 3 4 7 21
Scydmaenus tarsatus Müller & Kunze, 1822 39 133 5 14 16 54 25 65
Scydmaenus rufus Müller & Kunze, 1822 4 28 3 10 2 18 0 0
Scydmaenus hellwigii (Herbst, 1792) 77 314 4 8 12 73 65 233
Paederinae                
Paederus riparius (Linnaeus, 1758) 140 328 4 17 54 96 100 215
Paederus fuscipes Curtis, 1826 31 136 4 10 10 40 22 86
Astenus procerus (Gravenhorst, 1806) 18 47 2 6 3 7 14 34
Astenus pulchellus (Heer, 1839) 45 151 0 12 15 28 32 111
Astenus gracilis (Paykull, 1789) 104 269 0 14 25 49 85 206
Astenus lyonessius (Joy, 1908) 1 2 0 1 0 0 1 1
Rugilus fragilis (Gravenhorst, 1806) 55 111 1 9 21 32 38 70
Rugilus rufipes Germar, 1836 131 393 0 8 25 45 118 340
Rugilus orbiculatus (Paykull, 1789) 39 130 1 13 13 31 29 86
Rugilus erichsonii (Fauvel, 1867) 19 140 0 5 1 1 19 134
Rugilus similis (Erichson, 1839) 25 42 2 11 3 3 20 28
Medon apicalis (Kraatz, 1857) 23 67 0 0 17 34 8 33
Pseudomedon obsoletus (Nordmann, 1837) 0 2 0 2 0 0 0 0
Pseudomedon obscurellus (Erichson, 1840) 33 85 0 5 18 42 17 38
Lithocharis nigriceps Kraatz, 1859 92 219 0 9 42 85 60 125
Lithocharis ochracea (Gravenhorst, 1802) 16 52 0 9 8 15 11 28
Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827) 31 59 3 9 6 7 23 43
Scopaeus pusillus Kiesenwetter, 1843 12 57 0 2 3 3 9 52
Tetartopeus zetterstedti (Rye, 1872) 63 123 1 17 22 33 41 73
Tetartopeus rufonitidus (Reitter, 1909) 20 44 2 9 6 19 15 16
Tetartopeus sphagnetorum (Muona, 1977) 13 54 0 6 5 20 9 28
Tetartopeus terminatus (Gravenhorst, 1802) 219 407 7 21 87 117 141 269
Tetartopeus quadratus (Paykull, 1789) 53 96 1 11 19 38 36 47
Lathrobium elongatum (Linnaeus, 1767) 94 169 2 17 39 58 61 94
Lathrobium rufipenne Gyllenhal, 1813 89 169 4 12 30 70 58 87
Lathrobium geminum Kraatz, 1857 68 147 2 15 25 40 45 92
Lathrobium fulvipenne Gravenhorst, 1806 145 312 1 18 43 83 111 211
Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1793) 230 593 13 25 82 166 152 402
Lathrobium impressum Heer, 1841 47 111 2 15 19 33 31 63
Lathrobium fovulum Stephens, 1833 45 97 2 11 17 27 30 59
Lathrobium longulum Gravenhorst, 1802 152 393 1 15 48 88 119 290
Lathrobium pallidum Nordmann, 1837 2 2 0 0 0 0 2 2
Lathrobium dilutum Erichson, 1839 5 18 0 0 2 3 3 15
Achenium humile (Nicolai, 1822) 1 2 0 0 0 0 1 2
Ochthephilum fracticorne (Paykull, 1800) 142 340 4 19 45 74 105 247
Ochthephilum collare (Reitter, 1884) 9 35 0 0 0 1 9 34
Staphylininae                
Leptacinus pusillus (Stephens, 1833) 10 29 0 10 4 4 6 15
Leptacinus formicetorum Märkel, 1841 44 92 2 12 17 43 25 37
Leptacinus sulcifrons (Stephens, 1833) 1 24 0 2 0 1 1 21
Leptacinus intermedius Donisthorpe, 1936 72 247 0 6 28 112 48 129
Leptacinus batychrus (Gyllenhal, 1827) 29 65 0 10 17 28 15 27
Phacophallus parumpunctatus (Gyllenhal, 1827) 23 70 1 8 13 38 12 24
Gauropterus fulgidus (Fabricius, 1787) 16 64 0 5 3 4 14 55
Gyrohypnus punctulatus (Paykull, 1789) 77 158 2 14 35 72 47 72
Gyrohypnus fracticornis (Müller, 1776) 60 157 4 11 22 60 43 86
Gyrohypnus angustatus Stephens, 1833 187 624 9 36 61 155 142 433
Gyrohypnus atratus (Heer, 1839) 42 117 1 19 18 52 25 46
Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806) 271 1130 9 22 87 297 204 811
Hypnogyra angularis Ganglbauer, 1895
= Hypnogyra glabra
3 45 1 1 1 36 3 8
Xantholinus linearis (Olivier, 1795) 126 779 2 14 32 78 108 687
Xantholinus longiventris Heer, 1839 22 60 0 8 5 21 18 31
Xantholinus audrasi Coiffait, 1956 2 2 0 0 0 0 2 2
Xantholinus gallicus Coiffait, 1956 5 14 0 0 2 4 4 10
Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787) 246 999 14 28 81 168 186 803
Xantholinus laevigatus Jacobsen, 1849 110 359 2 7 27 77 88 275
Othius punctulatus (Goeze, 1777) 159 406 9 17 52 89 116 300
Othius lapidicola Kiesenwetter, 1848 115 277 2 14 58 134 65 129
Othius angustus Stephens, 1833 24 59 2 5 7 19 18 35
Othius volans J.Sahlberg, 1876 36 54 4 8 15 19 19 27
Othius subuliformis Stephens, 1833 141 478 1 9 58 159 95 310
Atrecus pilicornis (Paykull, 1790) 248 844 13 24 114 285 153 535
Atrecus affinis (Paykull, 1789) 169 556 5 11 43 81 137 464
Atrecus longiceps (Fauvel, 1873) 61 134 18 52 18 24 30 58
Erichsonius cinerascens (Gravenhorst, 1802) 156 347 16 31 58 106 104 210
Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802) 12 40 0 4 6 28 6 8
Gabrius appendiculatus Sharp, 1910 105 260 1 17 38 65 71 178
Gabrius toxotes Joy, 1913 11 31 0 4 4 4 8 23
Gabrius sphagnicola (Sjöberg, 1950) 15 33 1 3 8 21 6 9
Gabrius austriacus Scheerpeltz, 1947 77 173 4 15 44 92 41 66
Gabrius breviventer (Sperk, 1835) 65 178 1 9 27 43 45 126
Gabrius splendidulus (Gravenhorst, 1802) 18 48 1 5 7 15 12 28
Gabrius exspectatus Smetana, 1952 308 1412 2 12 128 359 232 1041
Gabrius bescidicus Smetana, 1954 9 14 4 5 1 1 4 8
Gabrius osseticus (Kolenati, 1846) 80 335 0 10 18 33 71 292
Gabrius astutoides (Strand, 1946) 36 92 0 0 15 34 23 58
Gabrius lividipes (Baudi, 1848) 15 24 0 4 13 17 2 3
Gabrius piliger Mulsant & Rey, 1876 2 14 0 0 0 0 2 14
Gabrius trossulus (Nordmann, 1837) 214 841 5 34 86 154 146 653
Bisnius nitidulus (Gravenhorst, 1802) 2 5 1 3 0 0 1 2
Bisnius scoticus (Joy & Tomlin, 1913) 34 90 2 10 7 17 27 63
Bisnius diversipennis (Bernhauer, 1899) 1 2 1 2 0 0 0 0
Bisnius fimetarius (Gravenhorst, 1802) 109 267 0 10 47 124 74 133
Bisnius puella (Nordmann, 1837) 140 238 3 13 61 106 80 119
Bisnius subuliformis (Gravenhorst, 1802) 69 165 3 16 16 34 55 115
Bisnius nigriventris (Thomson, 1867) 118 277 3 18 50 127 76 132
Bisnius sordidus (Gravenhorst, 1802) 65 145 3 16 14 40 51 89
Bisnius parcus (Sharp, 1874) 12 67 0 3 4 22 9 42
Bisnius pseudoparcus (Brunne, 1976) 1 1 0 0 0 0 1 1
Bisnius cephalotes (Gravenhorst, 1802) 46 108 4 18 23 38 22 52
Rabigus tenuis (Fabricius, 1793) 0 2 0 2 0 0 0 0
Gabronthus thermarum (Aubé, 1850) 12 61 0 3 4 6 9 52
Gabronthus sulcifrons (Sharp, 1889) 27 102 0 0 4 4 23 98
Philonthus lepidus (Gravenhorst, 1802) 31 201 0 7 8 20 26 174
Philonthus rectangulus Sharp, 1874 97 234 4 22 37 88 64 124
Philonthus discoideus (Gravenhorst, 1802) 28 129 3 12 7 16 23 101
Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) 90 247 4 12 51 118 56 117
Philonthus corvinus Erichson, 1839 78 170 4 15 34 77 46 78
Philonthus sanguinolentus (Gravenhorst, 1802) 43 105 1 14 19 33 28 58
Philonthus ventralis (Gravenhorst, 1802) 32 59 26 53 2 2 4 4
Philonthus laminatus (Creutzer, 1799) 69 184 3 24 33 55 49 105
Philonthus politus (Linnaeus, 1758) 150 319 9 22 57 124 100 173
Philonthus succicola Thomson, 1860 193 455 6 27 62 121 146 307
Philonthus addendus Sharp, 1867 118 237 2 14 34 55 89 168
Philonthus nitidus (Fabricius, 1787) 58 120 3 11 35 70 26 39
Philonthus spinipes Sharp, 1874 14 28 0 0 6 10 8 18
Philonthus rotundicollis (Ménétriés, 1832) 28 114 0 16 14 49 18 49
Philonthus tenuicornis Mulsant & Rey, 1853 98 214 2 12 19 43 83 159
Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802) 142 553 4 12 41 198 117 343
Philonthus cognatus Stephens, 1832 109 269 4 18 32 60 86 191
Philonthus cruentatus (Gmelin, 1790) 49 112 0 9 25 66 27 37
Philonthus confinis Strand, 1941 4 9 4 8 0 0 0 1
Philonthus varians (Paykull, 1789) 204 420 3 20 74 158 147 242
Philonthus pseudovarians Strand, 1941 19 85 0 1 7 50 12 34
Philonthus marginatus (Müller, 1764) 136 249 3 21 69 116 75 112
Philonthus lederi Eppelsheim, 1893 34 79 0 0 9 25 27 54
Philonthus atratus (Gravenhorst, 1802) 41 99 0 14 22 52 21 33
Philonthus subvirescens Thomson, 1884 13 79 0 9 7 31 9 39
Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802) 126 315 4 22 38 82 98 211
Philonthus alpinus Eppelsheim, 1875 6 23 0 0 1 1 5 22
Philonthus albipes (Gravenhorst, 1802) 124 231 6 18 50 79 79 134
Philonthus caucasicus Nordmann, 1837 5 11 4 10 1 1 0 0
Philonthus ebeninus (Gravenhorst, 1802) 0 6 0 6 0 0 0 0
Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802) 93 195 3 15 34 65 67 115
Philonthus debilis (Gravenhorst, 1802) 96 211 0 13 38 62 66 136
Philonthus splendens (Fabricius, 1793) 74 166 1 11 30 76 49 79
Philonthus punctus (Gravenhorst, 1802) 4 5 3 4 1 1 0 0
Philonthus fumarius (Gravenhorst, 1806) 1 1 0 0 0 0 1 1
Philonthus umbratilis (Gravenhorst, 1802) 78 210 0 11 36 97 55 102
Philonthus nigrita (Gravenhorst, 1806) 176 459 4 18 64 101 120 340
Philonthus laevicollis (Lacordaire, 1835) 1 8 0 0 0 0 1 8
Philonthus longicornis Stephens, 1832 50 120 32 66 12 25 12 29
Philonthus parvicornis (Gravenhorst, 1802) 62 170 32 73 13 30 24 67
Philonthus rubripennis Stephens, 1832 62 144 3 14 26 47 40 83
Philonthus furcifer Renkonen, 1937 22 45 0 12 12 14 15 19
Philonthus micans (Gravenhorst, 1802) 39 78 0 15 20 29 21 34
Philonthus micantoides Benick & Lohse, 1956 79 146 1 1 35 45 47 100
Neobisnius villosulus (Stephens, 1833) 10 60 0 1 5 35 7 24
Neobisnius lathrobioides (Baudi, 1848) 30 74 1 9 19 38 13 27
Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1806) 0 3 0 3 0 0 0 0
Cafius xantholoma (Gravenhorst, 1806) 26 127 2 6 14 49 16 72
Dinothenarus pubescens (DeGeer, 1774) 115 268 87 190 29 55 7 23
Ontholestes tessellatus (Geoffroy, 1785) 95 207 11 29 41 79 55 99
Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758) 77 164 12 29 35 70 36 65
Platydracus fulvipes (Scopoli, 1763) 95 229 4 8 20 30 73 191
Platydracus stercorarius (Olivier, 1795) 78 425 3 9 16 28 67 388
Platydracus latebricola (Gravenhorst, 1806) 50 146 5 8 14 16 33 122
Staphylinus erythropterus Linnaeus, 1758 120 353 10 23 34 68 85 262
Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798 143 505 89 205 27 62 62 238
Staphylinus dimidiaticornis Gemminger, 1851 2 7 0 0 0 0 2 7
Ocypus ophthalmicus (Scopoli, 1763) 58 283 8 14 13 28 43 241
Ocypus nitens (Schrank, 1781) 10 66 1 2 2 5 8 59
Ocypus brunnipes (Fabricius, 1781) 38 217 1 2 9 15 33 200
Ocypus fuscatus (Gravenhorst, 1802) 112 258 14 30 34 57 72 171
Ocypus picipennis (Fabricius, 1793) 19 167 4 10 6 44 12 113
Ocypus fulvipennis Erichson, 1840 32 151 2 15 11 25 22 111
Ocypus aeneocephalus (DeGeer, 1774) 29 60 21 39 6 12 2 9
Tasgius ater (Gravenhorst, 1802) 23 101 1 7 8 17 19 77
Tasgius morsitans (Rossi, 1790) 1 4 0 0 0 0 1 4
Tasgius melanarius (Heer, 1839) 19 73 10 23 3 3 14 47
Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758) 69 143 17 29 22 50 35 64
Heterothops stiglundbergi Israelson, 1979 34 126 1 6 12 38 25 82
Heterothops praevius Erichson, 1839 7 15 6 13 1 2 0 0
Heterothops niger Kraatz, 1868                
Heterothops quadripunctulus (Gravenhorst, 1806) 44 185 3 10 10 17 34 158
Euryporus picipes (Paykull, 1800) 55 100 0 7 25 43 33 50
Quedius dilatatus (Fabricius, 1787)
= Velleius dilatatus
30 119 0 0 1 2 30 117
Quedius longicornis Kraatz, 1857 25 50 1 4 10 18 14 28
Quedius fulgidus (Fabricius, 1793) 3 16 1 3 2 13 0 0
Quedius mesomelinus (Marsham, 1802) 193 668 1 17 71 191 138 460
Quedius maurus (Sahlberg, 1830) 148 413 0 7 49 114 112 292
Quedius cruentus (Olivier, 1795) 46 117 2 10 12 19 35 88
Quedius brevicornis (Thomson, 1860) 84 231 1 6 25 87 67 138
Quedius puncticollis (Thomson, 1867) 3 7 0 2 2 4 1 1
Quedius brevis Erichson, 1840 122 264 2 17 42 83 83 164
Quedius vexans Eppelsheim, 1881 3 9 0 0 0 0 3 9
Quedius microps (Gravenhorst, 1847) 39 226 2 5 8 89 32 132
Quedius lundbergi Palm, 1972 19 65 0 0 1 10 18 55
Quedius tenellus (Gravenhorst, 1806) 213 1661 0 5 91 694 146 962
Quedius scitus (Gravenhorst, 1806) 82 264 3 10 25 125 63 129
Quedius xanthopus Erichson, 1839 307 5830 2 13 125 1593 231 4224
Quedius cinctus (Paykull, 1790) 36 103 1 12 13 39 25 52
Quedius plagiatus (Mannerheim, 1843) 366 2419 4 21 165 697 237 1701
Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802) 199 530 1 14 72 118 151 398
Quedius curtipennis Bernhauer, 1908 45 93 3 7 11 14 33 72
Quedius subunicolor Korge, 1961 21 38 1 2 4 11 17 25
Quedius molochinus (Gravenhorst, 1806) 205 912 6 24 80 195 143 693
Quedius lucidulus Erichson, 1839 93 195 0 6 37 60 68 129
Quedius picipes (Mannerheim, 1830) 11 24 1 1 5 10 7 13
Quedius nemoralis Baudi, 1848 0 1 0 0 0 1 0 0
Quedius umbrinus Erichson, 1839 73 184 3 17 34 60 45 107
Quedius fumatus (Stephens, 1833) 0 1 0 0 0 1 0 0
Quedius sublimbatus Mäklin, 1853 11 30 1 4 8 13 5 13
Quedius nigriceps Kraatz, 1857 17 42 0 2 3 5 15 35
Quedius pseudolimbatus Strand, 1938 9 63 0 0 0 0 9 63
Quedius limbatus (Heer, 1839) 114 355 4 14 44 198 73 143
Quedius fellmani (Zetterstedt, 1838) 7 39 0 4 5 12 4 23
Quedius nitipennis (Stephens, 1833) 65 183 2 15 25 56 41 112
Quedius persimilis Mulsant & Rey, 1876 2 28 0 0 0 0 2 28
Quedius fulvicollis (Stephens, 1833) 142 356 4 18 48 133 99 205
Quedius boopoides Munster, 1923 53 126 1 14 25 38 31 74
Quedius boops (Gravenhorst, 1802) 87 274 3 18 27 45 62 211
Acylophorus wagenschieberi Kiesenwetter, 1850 54 149 4 12 10 34 43 103
Atanygnathus terminalis (Erichson, 1839) 1 1 1 1 0 0 0 0
SCARABAEOIDEA                
Lucanidae                
Syndesinae                
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) 33 93 17 48 13 32 4 13
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) 79 303 7 20 27 81 61 202
Lucaninae                
Platycerus caprea (DeGeer, 1774) 293 1234 8 25 99 277 224 932
Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758) 46 134 23 54 12 24 21 56
Trogidae                
Trox sabulosus (Linnaeus, 1758) 55 103 51 96 2 3 2 4
Trox scaber (Linnaeus, 1767) 84 223 6 15 15 44 69 164
Geotrupidae                
Geotrupinae                
Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758) 105 213 12 35 52 109 46 69
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) 334 1481 4 29 107 291 264 1161
Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758) 9 20 9 20 0 0 0 0
Scarabaeidae                
Aegialiinae                
Aegialia arenaria (Fabricius, 1787) 6 159 1 27 5 81 5 51
Psammoporus sabuleti (Panzer, 1797) 70 369 7 26 31 106 53 237
Aphodiinae                
Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763) 8 25 2 10 1 6 6 9
Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758) 33 156 2 7 11 90 24 59
Eupleurus subterraneus (Linnaeus, 1758) 79 236 73 213 6 13 5 10
Teuchestes fossor (Linnaeus, 1758) 89 196 9 25 35 74 53 97
Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758) 61 185 4 13 28 66 36 106
Ammoecius brevis (Erichson, 1848) 21 82 5 11 12 29 9 42
Orodaliscus arenarius (Olivier, 1789) 2 6 2 5 0 1 0 0
Acrossus rufipes (Linnaeus, 1758) 324 1631 7 27 128 462 224 1142
Acrossus depressus (Kugelann, 1792) 255 801 7 28 92 200 173 573
Acrossus luridus (Fabricius, 1775) 0 2 0 2 0 0 0 0
Esymus pusillus (Herbst, 1789) 55 156 17 54 23 59 20 43
Esymus merdarius (Fabricius, 1775) 42 93 33 61 9 32 0 0
Euorodalus coenosus (Panzer, 1798) 1 6 1 6 0 0 0 0
Volinus sticticus (Panzer, 1798) 1 1 0 0 0 0 1 1
Chilothorax conspurcatus (Linnaeus, 1758) 29 180 3 20 12 99 16 61
Chilothorax paykulli (Bedel, 1907) 2 37 0 0 2 9 1 28
Chilothorax distinctus (Müller, 1776) 24 138 3 15 13 45 13 78
Nimbus contaminatus (Herbst, 1783) 10 90 3 5 3 47 7 38
Melinopterus punctatosulcatus (Sturm, 1805) 17 53 2 9 4 9 14 35
Melinopterus sphacelatus (Panzer, 1798) 33 157 24 59 3 55 7 43
Melinopterus prodromus (Brahm, 1790) 88 238 5 19 30 93 63 126
Nobius serotinus (Creutzer, 1799) 3 69 2 4 2 59 1 6
Pubinus tomentosus (Müller, 1776) 1 1 1 1 0 0 0 0
Aphodius pedellus (De Geer, 1774) 223 481 11 30 108 187 126 264
Rhodaphodius foetens (Fabricius, 1787) 36 133 14 30 11 79 12 24
Planolinus fasciatus (Olivier, 1789) 116 258 4 18 63 145 63 95
Planolinoides borealis Gyllenhal, 1827 183 415 10 22 88 138 106 255
Agoliinus nemoralis (Erichson, 1848) 115 237 6 13 54 116 62 108
Agoliinus lapponum (Gyllenhal, 1806) 120 337 4 16 51 119 79 202
Agoliinus piceus (Gyllenhal, 1808) 133 296 8 20 63 121 75 155
Agrilinus ater (DeGeer, 1774) 85 180 9 29 29 73 52 78
Bodilopsis sordida (Fabricius, 1775) 109 289 87 185 24 100 4 4
Bodilopsis rufa (Moll, 1782) 139 377 9 26 60 161 86 190
Bodiloides ictericus (Laicharting, 1781) 31 120 19 88 11 29 2 3
Liothorax niger (illiger, 1798) 81 199 71 152 10 29 13 18
Liothorax plagiatus (Linnaeus, 1767) 43 122 32 67 7 9 7 46
Labarrus lividus (Olivier, 1789) 4 9 4 9 0 0 0 0
Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767) 10 49 3 31 5 14 3 4
Euheptaulacus villosus (Gyllenhal, 1806) 4 19 0 3 3 5 1 11
Psammodius asper (Fabricius, 1775) 6 33 2 11 2 4 3 18
Scarabaeinae                
Onthophagus nuchicornis (Linnaeus, 1758) 25 51 25 49 2 2 0 0
Onthophagus gibbulus (Pallas, 1781) 10 84 8 28 2 46 1 10
Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790) 10 19 10 19 0 0 0 0
Sericinae                
Serica brunnea (Linnaeus, 1758) 206 922 12 32 51 113 178 777
Melolonthinae                
Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) 74 184 9 23 24 44 50 117
Melolontha hippocastani Fabricius, 1801 92 222 9 22 30 53 67 147
Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) [import]                
Rutelinae                
Anomala dubia (Scopoli, 1763) 105 279 13 52 30 55 84 172
Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) 57 219 7 38 7 17 50 164
Dynastinae                
Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) 70 152 5 18 24 50 49 84
Cetoniinae                
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) 23 124 0 0 3 48 23 76
Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) 192 559 10 34 59 138 147 387
Protaetia marmorata (Fabricius, 1792) 28 179 10 63 5 30 19 86
Protaetia cuprea (Fabricius, 1775) 277 697 19 40 87 118 199 539
Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845
= Osmoderma coriarium
1 36 1 20 1 10 1 6
Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) 391 1757 21 48 130 350 285 1359
SCIRTOIDEA                
Eucinetidae                
Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818) 81 281 1 5 6 9 79 267
Eucilodes caucasicus (Reitter, 1880) 16 34 2 3 7 11 9 20
Clambidae                
Calyptomerus dubius (Marsham, 1802) [import] 1 1 1 1 0 0 0 0
Clambus pubescens Redtenbacher, 1849 112 428 50 236 38 114 38 78
Clambus lohsei Meybohm, 2004 69 216 0 0 33 48 41 168
Clambus punctulum (Beck, 1817) 175 698 93 419 61 171 52 108
Clambus gibbulus (LeConte, 1850) 18 26 2 2 5 9 13 15
Clambus simsoni Blackburn, 1902 1 1 0 0 0 0 1 1
Clambus armadillo (DeGeer, 1774) 63 182 21 78 19 40 32 64
Clambus nigrellus Reitter, 1914 16 67 6 14 8 35 4 18
Scirtidae                
Elodes minuta (Linnaeus, 1767) 30 95 0 5 12 37 20 53
Elodes elongatus Tournier, 1868 9 49 0 1 3 20 8 28
Microcara testacea (Linnaeus, 1767) 158 408 9 31 56 154 117 223
Contacyphon coarctatus (Paykull, 1799) 239 1067 15 80 77 178 184 809
Contacyphon palustris (C. G. Thomson, 1855) 78 188 5 19 22 36 55 133
Contacyphon kongsbergensis (Munster, 1923) 140 456 4 39 48 138 98 279
Contacyphon ochraceus (Stephens, 1830) 120 389 3 20 28 43 96 326
Contacyphon variabilis (Thunberg, 1787) 386 2006 7 22 127 440 296 1544
Contacyphon laevipennis (Tournier, 1868) 59 184 3 8 24 68 46 108
Contacyphon pubescens (Fabricius, 1792) 115 258 13 27 34 77 78 154
Contacyphon punctipennis (Sharp, 1872) 142 623 5 16 47 168 101 439
Contacyphon padi (Linnaeus, 1758) 469 2980 19 68 113 442 397 2470
Contacyphon hilaris (Nyholm, 1944) 1 5 0 4 0 0 1 1
Scirtes hemisphaericus (Linnaeus, 1758) 80 192 1 8 21 64 61 120
Scirtes orbicularis (Panzer, 1793) 4 13 0 0 0 0 4 13
DASCILLOIDEA                
Dascillidae                
Dascillus cervinus (Linnaeus, 1758) 48 120 7 25 25 56 20 39
BUPRESTOIDEA                
Buprestidae                
Chrysochroinae                
Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) 17 30 16 29 1 1 0 0
Lamprodila decipiens (Gebler, 1847) 2 6 1 5 0 0 1 1
Poecilonota variolosa (Paykull, 1799) 48 135 4 17 11 32 35 86
Dicerca alni (Fischer v. Waldheim, 1824) 21 32 19 27 2 2 3 3
Dicerca furcata (Thunberg, 1787) 31 48 25 35 6 11 1 2
Dicerca moesta (Fabricius, 1792) 34 56 23 36 5 8 8 12
Buprestinae                
Buprestis rustica Linnaeus, 1758 74 174 8 32 20 32 54 110
Buprestis haemorrhoidalis Herbst, 1780 55 99 15 33 20 31 23 35
Buprestis novemmaculata Linnaeus, 1767 10 88 8 18 2 37 2 33
Buprestis octoguttata Linnaeus, 1758 24 89 3 7 8 30 17 52
Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) 280 613 20 53 132 251 165 309
Anthaxia godeti Gory & Laporte, 1839 4 18 0 0 2 15 2 3
Melanophila acuminata (DeGeer, 1774) 108 256 66 119 25 73 24 64
Phaenops cyanea (Fabricius, 1775) 78 166 36 51 7 19 40 96
Phaenops formaneki Jacobson, 1913 12 24 0 0 6 10 8 14
Chrysobothris chrysostigma (Linnaeus, 1758) 57 116 6 25 25 44 33 47
Agrilinae                
Agrilus ater (Linnaeus, 1767) 20 150 6 58 2 3 14 89
Agrilus laticornis (Illiger, 1803) 0 4 0 3 0 0 0 1
Agrilus sulcicollis Lacordaire, 1835 8 82 4 34 2 19 5 29
Agrilus mendax Mannerheim, 1837 26 90 5 16 7 42 18 32
Agrilus subauratus Gebler, 1833 18 31 3 10 7 8 9 13
Agrilus pratensis (Ratzeburg, 1837) 21 101 3 11 9 70 10 20
Agrilus pseudocyaneus Kiesenwetter, 1857 1 6 1 6 0 0 0 0
Agrilus betuleti (Ratzeburg, 1837) 25 55 1 9 9 25 17 21
Agrilus integerrimus (Ratzeburg, 1837) 7 34 4 8 4 24 1 2
Agrilus viridis (Linnaeus, 1758) 122 264 9 42 38 65 91 157
Agrilus cuprescens Ménétriés, 1832 2 3 2 2 0 0 1 1
Agrilus paludicola Krogerus, 1922 47 141 1 9 30 77 18 55
Trachys minutus (Linnaeus, 1758) 200 387 12 31 62 119 151 237
Habroloma nanum (Paykull, 1799) 15 70 3 13 7 30 6 27
BYRRHOIDEA                
Byrrhidae                
Byrrhinae                
Simplocaria semistriata (Fabricius, 1794) 92 227 5 24 38 72 57 131
Simplocaria metallica (Sturm, 1807) 7 26 0 2 7 18 2 6
Morychus aeneus (Fabricius, 1775) 49 294 2 9 8 99 43 186
Arctobyrrhus dovrensis (Münster, 1902) 10 56 0 2 4 34 8 20
Cytilus sericeus (Forster, 1771) 232 744 31 63 86 187 156 494
Cytilus auricomus (Duftschmid, 1825) 114 206 6 21 57 87 57 98
Byrrhus fasciatus (Forster, 1771) 218 991 16 32 78 161 148 798
Byrrhus arietinus Steffahny, 1843 102 262 6 17 48 86 56 159
Byrrhus pustulatus (Forster, 1771) 92 249 1 16 39 58 58 175
Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758) 54 111 1 15 23 31 34 65
Porcinolus murinus (Fabricius, 1794) 15 179 2 5 3 8 11 166
Syncalyptinae                
Chaetophora spinosa (Rossi, 1794) 8 55 0 1 1 20 8 34
Curimopsis paleata (Erichson, 1846) 60 251 5 9 10 26 47 216
Curimopsis setigera (Illiger, 1798) 8 29 1 8 1 1 6 20
Curimopsis cyclolepidia (Münster, 1902) 6 47 0 2 4 22 3 23
DRYOPOIDEA                
Elmidae                
Stenelmis canaliculata (Gyllenhal, 1808) 108 534 0 0 19 67 96 467
Elmis aenea (Müller, 1806) 620 8507 7 29 45 205 602 8273
Oulimnius tuberculatus (Müller, 1806) 866 9496 3 19 28 77 856 9400
Limnius volckmari (Panzer, 1793) 500 4946 2 9 20 78 493 4859
Normandia nitens (Müller, 1817) 72 278 2 8 11 22 62 248
Dryopidae                
Dryops auriculatus (Geoffroy, 1785) 11 98 3 28 6 49 7 21
Dryops anglicanus Edwards, 1909 10 58 1 3 1 14 9 41
Dryops griseus (Erichson, 1847) 23 91 4 29 10 32 11 30
Dryops similaris Bollow, 1936 10 34 1 5 5 13 7 16
Dryops ernesti Des Gozis, 1886 58 226 2 9 17 36 48 181
Dryops luridus (Erichson, 1847) 2 6 0 0 0 0 2 6
Limnichidae                
Limnichus sericeus (Duftschmid, 1825) 0 2 0 0 0 2 0 0
Heteroceridae                
Heterocerus flexuosus Stephens, 1829 15 98 11 32 2 14 6 52
Heterocerus obsoletus Curtis, 1828 6 53 5 7 2 21 2 25
Heterocerus marginatus (Fabricius, 1787) 24 164 4 97 17 49 6 18
Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784) 36 67 6 11 16 23 15 33
Heterocerus fusculus Kiesenwetter, 1843 46 114 7 27 20 42 25 45
Augyles hispidulus (Kiesenwetter, 1843) 10 87 0 4 4 34 7 49
Augyles intermedius (Kiesenwetter, 1843) 21 57 1 6 5 13 15 38
Psephenidae                
Eubriinae                
Eubria palustris (Germar, 1818) 0 1 0 0 0 0 0 1
ELATEROIDEA                
Eucnemidae                
Melasinae                
Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761) 1 2 0 0 1 2 0 0
Hylochares cruentatus (Gyllenhal, 1808) 5 50 1 2 0 0 4 48
Xylophilus corticalis (Paykull, 1800) 1 2 0 0 1 2 0 0
Hylis procerulus (Mannerheim, 1823) 95 354 0 3 31 97 77 254
Hylis cariniceps (Reitter, 1902) 9 14 2 3 2 5 6 6
Hylis foveicollis (Thomson, 1874) 8 15 0 2 7 11 1 2
Hylis olexai (Palm, 1955) 3 45 0 0 0 0 3 45
Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847 40 107 3 5 13 31 30 71
Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792) 112 426 5 12 35 149 92 265
Dirrhagofarsus attenuatus (Mäklin, 1845) 2 9 0 0 1 5 1 4
Rhacopus sahlbergi (Mannerheim, 1823) 9 20 5 9 3 3 2 8
Eucneminae                
Eucnemis zaitzevi Mamaev, 1976
= Eucnemis capucina
60 323 1 4 8 50 56 269
Throscidae                
Aulonothroscus laticollis (Rybiński, 1897) 4 9 2 2 0 0 2 7
Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859) 1 1 0 0 1 1 0 0
Trixagus dermestoides (Linnaeus, 1767) 255 1787 4 9 49 138 240 1640
Trixagus carinifrons (Bonvouloir, 1859) 213 753 8 17 81 162 163 574
Trixagus leseigneuri Muona, 2002 0 2 0 1 0 0 0 1
Trixagus meybohmi Leseigneur, 2005 44 219 0 0 1 1 43 218
Trixagus exul (Bonvouloir, 1859) 4 12 1 4 2 6 2 2
Trixagus atticus Reitter, 1921 5 26 1 1 1 2 3 23
Elateridae                
Lissominae                
Drapetes mordelloides (Host, 1789) 7 20 1 1 3 3 3 16
Agrypninae                
Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) 21 222 13 57 5 11 9 154
Lacon lepidopterus (Panzer, 1800) 1 1 0 0 1 1 0 0
Danosoma conspersum (Gyllenhal, 1808) 213 571 100 223 56 90 76 258
Danosoma fasciatum (Linnaeus, 1758) 198 730 145 386 32 89 34 255
Drilus concolor Ahrens, 1812 5 22 3 6 0 0 2 16
Hypnoidinae                
Hypnoidus riparius (Fabricius, 1792) 254 712 110 262 92 212 112 238
Hypnoidus rivularius (Gyllenhal, 1808) 115 642 54 322 48 158 46 162
Berninelsonius hyperboreus (Gyllenhal, 1827) 7 27 2 9 3 5 4 13
Denticollinae                
Hemicrepidius niger (Linnaeus, 1758) 94 578 28 206 44 199 62 173
Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847) 6 23 1 3 2 3 4 17
Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801) 36 405 26 237 20 89 22 79
Athous subfuscus (Müller, 1764) 757 8116 209 641 358 1622 431 5853
Pheletes aeneoniger (DeGeer, 1774) 430 1574 156 497 164 420 227 657
Diacanthous undulatus (DeGeer, 1774) 182 362 59 76 69 105 77 181
Denticollis linearis (Linnaeus, 1758) 631 2063 241 646 279 653 274 764
Denticollis borealis (Paykull, 1800) 87 189 26 40 33 72 33 77
Cidnopus aeruginosus (Olivier, 1790) 120 393 65 188 46 84 42 121
Limonius minutus (Linnaeus, 1758) 37 211 12 91 17 42 28 78
Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758) 333 958 190 500 124 283 96 175
Ctenicera cuprea (Fabricius, 1775) 117 361 35 138 43 115 57 108
Liotrichus affinis (Paykull, 1800) 266 828 109 294 108 235 96 299
Orithales serraticornis (Paykull, 1800) 271 1497 81 204 108 344 114 949
Actenicerus sjaelandicus (Müller, 1764) 426 1197 229 619 179 360 124 218
Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758) 484 2426 216 651 208 650 239 1125
Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758) 215 675 56 209 75 127 130 339
Pseudanostirus globicollis (Germar, 1843) 7 23 3 7 1 2 4 14
Aplotarsus incanus (Gyllenhal, 1827) 376 1181 154 445 162 400 145 336
Paraphotistus impressus (Fabricius, 1792) 567 3126 204 521 256 801 261 1804
Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799) 34 142 21 85 7 35 9 22
Selatosomus cruciatus (Linnaeus, 1758) 283 1082 129 382 107 323 117 377
Selatosomus melancholicus (Fabricius, 1798) 288 1200 139 351 99 316 101 533
Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758) 537 2067 271 815 231 606 213 646
Eanus costalis (Paykull, 1800) 387 2185 112 303 163 619 184 1263
Negastriinae                
Negastrius arenicola/pulchellus 62 504 32 204 22 141 29 159
Negastrius pulchellus (Linnaeus, 1761) status unclear                
Negastrius arenicola (Boheman, 1854) status unclear                
Zorochros minimus (Lacordaire, 1835) 156 647 73 263 69 196 64 188
Fleutiauxellus maritimus (Curtis, 1840) 7 21 1 1 3 11 4 9
Fleutiauxellus algidus (J.Sahlberg, 1883) 6 8 2 4 4 4 0 0
Neohypdonus arcticus (Candèze, 1860) 24 41 3 4 12 19 10 18
Elaterinae                
Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz, 1829) 32 127 29 120 1 2 3 5
Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758) 29 110 26 75 1 4 4 31
Ampedus pomonae (Stephens, 1830) 238 593 122 271 86 173 67 149
Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776) 67 219 46 103 22 64 21 52
Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777) 84 335 19 54 28 136 55 145
Ampedus pomorum (Herbst, 1784) 276 1033 110 288 87 265 144 480
Ampedus suecicus Palm, 1976 34 145 9 20 13 38 17 87
Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) 562 4213 206 553 257 903 278 2757
Ampedus lepidus (Mäklin, 1876) 8 19 1 3 2 3 6 13
Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) 40 127 30 58 6 43 10 26
Ampedus tristis (Linnaeus, 1758) 376 1771 142 296 146 427 156 1048
Ampedus erythrogonus (Müller, 1821) 243 1207 65 147 105 314 131 746
Ampedus nigrinus (Herbst, 1784) 611 4350 195 478 277 1191 277 2681
Sericus brunneus (Linnaeus, 1758) 723 4082 260 788 306 848 337 2446
Agriotes ustulatus (Schaller, 1783) 1 1 1 1 0 0 0 0
Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767) 169 672 88 306 76 189 72 177
Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758) 458 1718 223 746 187 400 202 572
Ectinus aterrimus (Linnaeus, 1761) 79 209 43 95 28 54 25 60
Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) 776 6030 252 811 367 1565 440 3654
Adrastus pallens (Fabricius, 1792) 214 731 58 196 95 238 131 297
Melanotinae                
Melanotus villosus (Geoffroy, 1785) 18 65 1 5 8 19 13 41
Melanotus castanipes (Paykull, 1800) 607 6316 224 635 269 1306 297 4375
Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758) 268 1232 99 291 104 235 132 706
Cardiophorus ebeninus (Germar, 1824) 61 309 19 98 20 87 32 124
Cardiophorus asellus Erichson, 1840 13 101 4 41 2 19 12 41
CANTHAROIDEA                
Lycidae                
Erotinae                
Dictyoptera aurora (Herbst, 1784) 293 1265 16 46 122 325 192 894
Pyropterus nigroruber (DeGeer, 1774) 135 248 7 21 45 86 90 141
Platycis minuta (Fabricius, 1787) 141 342 2 13 46 97 116 232
Lopheros rubens (Gyllenhal, 1817) 3 6 1 1 1 1 2 4
Calochrominae                
Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758) 208 502 8 33 77 125 147 344
Lampyridae                
Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1758) 268 1171 11 36 59 129 227 1006
Phosphaenus hemipterus (Goeze, 1777) 75 289 5 13 23 68 58 208
Cantharidae                
Cantharinae                
Podabrus alpinus (Paykull, 1798) 184 332 12 26 66 105 120 201
Dichelotarsus lapponicus (Gyllenhal, 1810)
= Podabrus lapponicus
62 155 4 19 18 39 43 97
Dichelotarsus flavimanus (Motschulsky, 1860)
= Podabrus flavimanus
19 91 5 7 4 14 13 70
Ancistronycha tigurina (Dietrich, 1857) 0 1 0 1 0 0 0 0
Cantharis fusca Linnaeus, 1758 71 168 8 25 24 41 50 102
Cantharis rustica Fallén, 1807 70 190 9 47 18 28 53 115
Cantharis obscura Linnaeus, 1758 195 488 19 41 50 86 160 361
Cantharis pulicaria Fabricius, 1781 1 2 1 1 1 1 0 0
Cantharis nigricans (Müller, 1776) 188 436 13 31 49 77 151 328
Cantharis pellucida Fabricius, 1792 177 349 11 30 42 78 144 241
Cantharis livida Linnaeus, 1758 121 248 5 25 23 43 111 180
Cantharis figurata Mannerheim, 1843 296 560 23 44 71 103 230 413
Cantharis quadripunctata (Müller, 1776) 38 125 2 12 18 64 21 49
Cantharis rufa Linnaeus, 1758 76 176 6 25 29 66 49 85
Cantharis flavilabris Fallén, 1807 148 319 11 36 44 84 114 199
Cantharis nigra (DeGeer, 1774) 36 120 1 6 13 41 29 73
Cantharis paludosa Fallén, 1807 139 237 10 26 34 55 98 156
Cantharis lateralis Linnaeus, 1758 112 248 1 3 31 63 94 182
Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763) 19 91 0 0 1 1 18 90
Rhagonycha testacea (Linnaeus, 1758) 173 365 17 44 51 73 129 248
Rhagonycha nigriventris Motschulsky, 1860 431 896 28 67 107 176 349 653
Rhagonycha lignosa (Müller, 1764) 212 543 12 33 52 85 185 425
Rhagonycha elongata (Fallén, 1807) 219 576 17 43 86 175 133 358
Rhagonycha atra (Linnaeus, 1767) 322 2053 17 46 102 466 236 1541
Rhagonycha fugax Mannerheim, 1843 25 74 8 19 7 16 12 39
Podistra rufotestacea (Letzner, 1845) 119 227 5 16 44 74 77 137
Podistra schoenherri (Dejean, 1837) 410 2262 8 30 163 648 286 1584
Silinae                
Silis ruficollis (Fabricius, 1775) 37 114 0 1 9 30 32 83
Malthininae                
Malthinus biguttatus (Linnaeus, 1758) 213 717 2 15 82 211 150 491
Malthinus flaveolus (Herbst, 1786) 175 394 3 13 53 100 134 281
Malthinus frontalis (Marsham, 1802) 43 75 2 4 10 12 35 59
Malthodes flavoguttatus Kiesenwetter, 1852 101 220 8 22 35