Hemiptera-työryhmä

Työryhmä perustettiin 23.11.2001. Ryhmä toimii asiantuntijana lajien uhanalaisuuden arvioinnissa sekä lajiston suojelun ja hoidon edistämisessä. Ryhmän toimiala kattaa nivelkärsäiset (luteet, kaskaat, kempit, kirvat, jauhiaiset ja kilpikirvat), suorasiipiset, pihtihäntäiset, verkkosiipiset, jäytiäiset ja ripsiäiset.

Ryhmän jäseninä ovat:

  • Petri Ahlroth, SYKE/ Biodiversiteettiyksikkö (petri.ahlroth)
  • Anders Albrecht, Luonnontieteellinen keskusmuseo (puheenjohtaja) (anders.albrecht)
  • Seppo Karjalainen, Metsähallitus (seppo.karjalainen)
  • Jukka Kettunen, Kuopion luonnontieteellinen museo (sihteeri, jukka.olavi.kettunen)
  • Jani Kirjavainen, Tampereen hyönteistutkijain seura
  • Ilpo Mannerkoski, SYKE/ Biodiversiteettiyksikkö (ilpo.mannerkoski)
  • Keijo Mattila, Tampereen hyönteistutkijain seura (keijo.mattila)
  • Veikko Rinne, Turun yliopiston eläinmuseo (veikko.rinne)
  • Teemu Rintala, Metsähallitus (teemu.rintala)
  • Guy Söderman, SYKE/ Biodiversiteettiyksikkö (guy.soderman)

 

  Työryhmän toiminta       Kartat ja lajiluettelot       Linkit
 
 
  Vasemmalla yllä: Monalocoris filicis (kuva Veikko Rinne)
Vasemmalla alla:Bryocoris pteridis (kuva Veikko Rinne)
Alla: Vastakuoriutunut laulukaskas (Cicadetta montana, kuva Jaakko Lahti)

 
Sivut päivitetty 9.12.2010 webmaster